petek, november 15, 2019

Krška vas in naselja dolvodno ob Savi utegnejo ostati brez ustrezne...

Na Občini Brežice opozarjajo, da je zaradi zapletov pri izgradnji Hidroelektarne Mokrice ogrožena ustrezna protipoplavna zaščita Krške vasi in Velikih Malenc ter preostalih naselij...

POSAVJE