“Prenehajmo s temami, ki razdružujejo, in raje iščimo skupne rešitve”

V sevniški občini se za župana poteguje Aleš Žibert. Kandidira s podpisi volivcev kot neodvisni kandidat, a sta njegovo kandidaturo podprli tudi Gibanje Svoboda in SDS. Slednje po njegovih besedah kaže, da je oseba, ki je sposobna povezovati ljudi iz različnih bregov in političnih polov. 34-letni magister inženir gradbeništva je zaposlen kot direktor podjetja GeoDrill, na volitve se podaja z vizijo, da zagotovi preglednost delovanja občine, njenih javnih zavodov in javnih podjetij ter sodelovanje predstavnikov vseh družbenih skupin.

 

V sevniški politiki do zdaj niste bili vidno aktivni. Kaj je bilo tisto odločilno, da ste se odločili kandidirati za župana?

Ključna je želja po naprednem, razvojno naravnanem in združevalnem okolju, v katerem živim. Po pogovoru s predstavniki različnih družbenih skupin sem ugotovil, da si ljudje želijo spremembe in da obstaja želja po združevanju za skupni napredek, brez ideoloških in ostalih tem, ki razdvajajo. Kot ambiciozna oseba z mnogo idejami in poln zagona za delo sem ugotovil, da sem lahko s svojimi delovnimi izkušnjami, s svojo politično neobremenjenostjo in brez negativne prtljage iz preteklosti prava oseba za vodenje in povezovanje lokalne skupnosti.

Prihajate iz gospodarstva. Je to prednost, posebej glede na to, da vemo, da mora biti župan v prvi vrsti menedžer?

Zagotovo je to ena izmed večjih prednosti, saj se v gospodarstvu vsakodnevno srečujemo z usklajevanji različnih potreb in zahtev, s potrebno prilagodljivostjo in iznajdljivostjo, s težnjo po razvoju in napredku, ki je nujen za obstanek na trgu, in predvsem s sposobnostjo motivacije ljudi za delo, tudi ko gre za težavne razmere. Poleg tega je treba ves čas iskati možnosti sofinanciranja in subvencioniranja vložkov za napredek in obstanek. Vse to so odlike, ki jih potrebuje tudi vodstveni kader, tako v gospodarstvu kot v lokalni samoupravi.

Kandidirate s podpisi volivcev, sta pa vašo kandidaturo podprli tako SDS kot Gibanje Svoboda, kar je zanimivo, če vemo, da sta omenjeni stranki na državni ravni na precej nasprotnih bregovih. Kako vidite to podporo?

Menim, da je ključen faktor pri tej podpori, ki v tem trenutku ne predstavlja morebitne koalicije, temveč gre za posamično odločitev stranke oz. liste v podporo kandidatu za župana, v tem, da sem politično neobremenjen, saj nisem, niti nisem bil član nobene politične stranke, nimam prtljage iz preteklosti in gledam izključno naprej, v napredno, razvojno naravnano in povezovalno prihodnost občine.

Menim, da v preteklosti tako odmevne podpore še ni bilo, zato me slednje veseli, saj je čas, da se ljudje, vsaj na lokalni ravni, prenehamo ukvarjati s temami, ki razdružujejo in raje iščemo skupne ideje in rešitve za boljši jutri. To vizijo in ključno usmeritev za napredek lokalne skupnosti sta prepoznali tudi omenjeni politični stranki, kar me nadeja s pozitivno energijo in optimizmom za boljši jutri.

Kaj je po vašem tisto, česar v občini najbolj primanjkuje? Kaj je treba spremeniti v občinski politiki, da bo šel razvoj občine v želeno smer?

Potrebno je graditi na zaupanju, preglednosti delovanja občinske uprave, javnih zavodov in javnih podjetij. Vzpostaviti je treba ustrezne mehanizme za njihovo učinkovito delovanje in sodelovanje s predstavniki posameznih družbenih skupin, gospodarstva, kmetijstva in turistične panoge. Vse omenjeno pa zahteva določene reorganizacijske ukrepe, ki pa so normalen proces za dosego večjih sprememb in učinkovitosti.

Naštejte tri projekte, ki se jih boste najprej lotili, če boste izvoljeni?

Reševanje stanovanjske problematike, s poudarkom na mladih, da imajo možnost osamosvojitve. Nadalje zvišanje pristojnosti krajevnih skupnosti, določitev plačila opravljanja funkcij v organih krajevnih skupnosti, zagotavljanje višjih sredstev za izvajanje njihovih nalog in pri tem posodobitev ključa porazdelitve sredstev. Kot tretje pa obuditev projektne pisarne za evropske projekte z ustanovitvijo službe za razvojne projekte in gospodarstvo, saj je pridobivanje evropskih sredstev ključno za hiter in viden napredek lokalne skupnosti.

V. S.