Gradnja prizidka za nove prostore zdravstvenega doma in lekarne Brežice se bliža zaključku

Župan Občine Brežice Ivan Molan si je v mesecu aprilu ogledal, kako potekaj zaključna faza izgradnje novih prostorov za zdravstveni dom in lekarno. Novi objekt dobiva končno podobo, dela bodo zaključena do konca junija 2024, sledi pridobitev uporabnega dovoljenja in nato selitev ambulant, laboratorija in lekarne v nove prostore. V jesenskem času je načrtovan začetek dela ambulant in lekarne v novih prostorih, ki bodo izboljšali pogoje za delo in obravnavo pacientov. Investicija je ena največjih v občini Brežice.

Župan je ob obisku gradbišča dejal, da si občina zadnja leta močno prizadeva za krepitev javnih zdravstvenih storitev v naši lokalni skupnosti. Zdravstveni dom Brežice je bil tudi uspešen pri zaposlovanju zdravnikov, zobozdravnikov in psihiatrov, uspešen je tudi center za krepitev zdravja. Pomanjkanje prostorov je bilo vse bolj pereče tako za zdravstveni dom kot lekarno, posodobitev pa je nujno potreboval tudi laboratorij.

Zato so občina, lekarna in zdravstveni dom združili moči in s pomočjo sofinanciranja Ministrstva za zdravje in Eko sklada zagotovili 7,6 milijona evrov za nov prizidek z opremo. Od tega bo občina namenila 2,5 milijona evrov, lekarna 2,3 milijona evrov, zdravstveni dom 460.000 evrov in ministrstvo z Eko skladom 2,4 milijona evrov.

O investiciji

Prizidek je umeščen na zahodni strani obstoječega objekta ZD Brežice, namen investicije je zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za širitev zdravstvenih programov ZD in za delovanje lekarne. Investicija obsega: izgradnjo troetažnega prizidka skupne neto tlorisne površine 1.977,84 m² k obstoječemu objektu ZD, ureditev prostorov za lekarno v pritličju in severnem delu 1. nadstropja z ločenim vhodom, ureditev prostorov za potrebe zdravstvenih dejavnosti v preostalem delu 1. nadstropja (šolski in predšolski dispanzerji), v 2. nadstropju (laboratorij ter medicina dela, prometa in športa) in veznem delu (stopnišče, dvigalo, navezava na obstoječ objekt ZD), izvedbo zunanjega dvigala in požarnega stopnišča (jeklena konstrukcija z ravno streho), izvedbo dovoza z nadstrešnico ter ostale zunanje ureditve okoli prizidka, nakup in montažo opreme ZD, nakup in montažo opreme lekarne, nakup in montažo avtomatiziranega skladišča lekarne, ureditev atrija (obstoječa ploščad z nadstrešnico) za omogočanje ločenih dostopov kurative in preventive in ureditev nadstreška parkirišča za reševalna vozila, katerega predstavlja previs zgornjih etaž dozidave.

Vir: Občina Brežice