Mestna občina Krško ni bila seznanjena z namero selitve sedeža ARAO

Foto: MO Krško

Kot so zapisali na spletni strani Mestne občine Krško, z namero Vlade Republike Slovenije o selitvi sedeža Agencije za radioaktivne odpadke iz Krškega v Ljubljano občina ni bila seznanjena in so za njo izvedeli iz objave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ARAO – Agencije za radioaktivne odpadke v Uradnem listu RS, št. 19/2024, dne 8. marca 2024.

Kot je poudaril župan Mestne občine Krško Janez Kerin, smo bili v Posavju v preteklosti priča tihim reorganizacijam institucij, predvsem javne uprave, kar vse kaže na postopno centralizacijo države. V obdobju od leta 2007 je izpostave državnih institucij iz mestne občine Krško preselilo oz. ukinilo več ministrstev. Nenazadnje je bila v letu 2011 ukinjena policijska uprava v Krškem oz. je njeno vlogo prevzela Policijska uprava Novo mesto. Zaradi navedenega se s selitvijo sedeža Agencije za radioaktivne odpadke, ki v Vrbini že gradi odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov, lokalno okolje ne more strinjati.

Odločitev vlade vsekakor pomeni korak k centralizaciji, je povedal župan Mestne občine Krško. »Glede na to, da so že stekle same aktivnosti izgradnje odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov in načrtovanega umeščanja JEK2, ta odločitev ni pozitiven znak.« Kot je dodal, so se v zvezi s tem vprašanjem povezali župani vseh posavskih občin, ki bodo omenjeno temo obravnavali na današnji 111. redni seji Sveta regije Posavje, kamor je vabljen tudi minister za okolje, podnebje in energijo mag. Bojan Kumer.

Vir: MO Krško