Brežiško jezero (foto)

Brežiško akumulacijsko jezero je sicer po površini primerljivo Ptujskemu jezeru. Na njem bi lahko uredili dvokilometrsko veslaško progo na mirnih vodah, v Brežicah pa pri snovanju novega kajakaškega središča in čolnarne ter rekreacijskega centra Vrbina računajo na pomoč tovrstnih zvez in društev.

V okviru gradnje HE Brežice se je zgradilo akumulacijski bazen, ki se raztezalo od elektrarne v smeri proti Krškem. Vsebovalo naj bi približno 20 milijonov kubičnih metrov vode, kar je primerljivo s količino vode v Blejskem jezeru, njegova površina pa naj bi obsegala 300 hektarjev.

Kaj projekt Vodnega parka zajema?

V sklopu Vodnega centra Brežice se naj bi izvedli naslednji objekti oziroma ureditve:

  1. Kajakaška proga s pripadajočimi elementi
  2. Objekt za podporo vodnemu centru velikosti cca 500 m2
  3. Postajališče za avtodome (cca 30 avtodomov)
  4. Ureditev naravne vodne površine, ki je sonaravno umeščeno v prostor in omogoča postavitev »WAEKEPARKA« za deskanje na vodi.
  5. Ustrezna zunanja ureditev celotnega območja (sonaravna ureditev tribun, pešpoti, postavitve za počitek sprehajalcev, obiskovalcev, igrala, fitnes na prostem,…) vključno s postavitvijo potrebnih ograj.

Ustrezne zunanje ureditve Vodnega centra bodo omogočale tako občanom, kakor tudi turistom rekreativne in sprostitvene dejavnosti ob vodnih ekosistemih. V ta namen bo celotno območje urejeno s sprehajalnimi stezami z območji za počitek, igrali za otroke, fitnes napravami na prostem ter postavitev potrebnih ograj. Na atraktivnih mestih se bodo ob peš poteh uredila postavitve za počitek sprehajalcev. V sklopu zunanje ureditve se predvidi ureditev fitnesa na prostem. Fitnes naj bi obsegal urejen prostor z cca 10 napravami.

Objekt za podporo vodnemu centru bo pritličen objekt deloma dvoetažen velikosti cca 400-500 m2 neto tlorisne površine. Iz objekta za podporo vodnemu centru bo zagotovljen primeren dostope do kajak steze. V sklopu objekta za podporo vodnemu centru je predviden gostinski obrat z možnostjo razdeljevanja hrane.

Viri financiranja

To so seveda vse dolgoročni plani, ki so odvisni od različnih virov financiranja. Kakor je zapisano v identifikaciji investicijskega projekta (iz leta 2016) naj bi bili plani uresničeni do konca leta 2020, celoten projekt pa naj bi bil vreden 3.904.000 eur. Poleg Občine Brežice naj bi se projekt financiral še iz EU sredstev in Fundacije RS za šport.

Odpravili smo se pogledati kako jezero zgleda sedaj. Sprehodili smo se po sprehajalni poti, se sprostili ob pomirjajoči modri barvi in naredili nekaj fotografij tudi za vas.

N. G.