Bo projekt PiMP uspel povečati zaposlitev mladih v Posavju?

(vir: http://www.mc-brezice.si/pimp)

Projekt PiMP – Priložnosti in izzivi mladih v Posavju skuša zagotoviti večjo možnost za zaposlitev mladih v regiji. To naj bi bil eden izmed bolj zaželenih projektov med mladimi, ki naj bi jim zagotovil zaposlitev in so stari od 15 do 29 let, izvajajo pa ga v

Mladinskem centru Brežice.

K sodelovanju vabijo tako pričakovane izvajalce delavnic, kot tudi udeležence projektnih aktivnosti. Kot nasploh navajajo v ekipi projekta, se zavedajo pomembnosti druženja in izmenjave izkušenj ter dobrih praks z ostalimi mladinskimi organizacijami. Sicer gre za del projekta Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih 2016–2018.

PiMP je še vedno zainteresiran za pridobitev izvajalcev predvidenih delavnic. Projekt naj bi predstavljal korak naprej na področju reševanja nezaposlenosti mladih v Posavju, obenem pa bo zahteval veliko časa, da bo lahko dokazal svojo inovativnost ter kakovost načrta za uspešnejše zaposlovanje mladih v regiji. Med drugim tudi z ustanovitvijo t.i. mladinske zadruge.