Sevnica: S prostovoljstvom prepričujejo izoliranost in osamljenost starejših prebivalcev

Prostovoljstvo v Sloveniji ima dolgo, bogato tradicijo in z nesebičnim delovanjem posameznikov prispeva k razvijanju vrednot solidarnosti in medsebojnega povezovanja. Organizirano in kakovostno prostovoljstvo se lahko hitro in učinkovito odziva na potrebe okolja ter s tem omogoča lažje soočanje z aktualnimi družbenimi izzivi tako v lokalni skupnosti kot na nacionalni ravni. Pomembna prednost prostovoljstva je v povezovanju različnih generacij. Mladi si z opravljanjem prostovoljskega dela nabirajo neprecenljive izkušnje, starejši pa prenašajo svoje znanje in izkušnje na mlajše generacije.

Prostovoljstvo ima velik pomen za skupnost, ker:

  • izboljšuje kakovost življenja v družbi;
  • brani interese posameznikov in skupin, ki so ogroženi, prikrajšani, potisnjeni ob rob, izključeni;
  • je ena od osnovnih poti odzivanja civilne družbe na potrebe v njej in ustvarja možnosti aktivnega delovanja državljanov v družbi;
  • prostovoljsko delo je bodisi samostojna ali dodatna dejavnost in dodana vrednost delovanju služb in institucij. (prostovoljstvo.org)

Kot zanimivost naj omenimo, da je bilo v letu 2016v Sloveniji največ prostovoljskih ur na prostovoljca opravljenih ravno v Posavju. Več o prostovoljstvu v Sloveniji si lahko preberete tukaj.

To potrjujejo  tudi občani in občanke sevniške občine, ki s prostovoljnostjo, solidarnostjo in prijaznim delom na raznih področjih prispevate k lepšemu in prijetnejšemu življenju v družbi.

Da je Sevnica prostovoljstvu prijazno mesto, so v letošnjem letu prepoznale in ta naziv podelile Slovenska filantropija in članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. V obrazložitvi priznanja so podeljevalci med drugim zapisali, da je v občini Sevnica v prostovoljstvu aktivna skoraj tretjina vseh občanov, so zapisali na strani Občine Sevnica.

»Prostovoljstvo je najbolj živo tam, kjer je za vlaganje in spodbujanje k aktivni participaciji na lokalnem nivoju največ posluha,« so še zapisali v obrazložitvi priznanja. Med številnimi je lep zgled in primer dobre prakse prostovoljstva tudi program Sopotniki. Na pobudo in v dobrem sodelovanju Centra za socialno delo Sevnica so z letošnjim letom na območju občine na voljo brezplačni prevozi za starejše, ki jih v koordinaciji z Družinskim inštitutom Zaupanje in lokalno skupnostjo omogoča Zavod Sopotniki.

Cilj programa Sopotnik

Cilj programa je pomagati starejšim brez lastnega prevoza pri opravljanju obveznosti in vključevanju v aktivno družbeno življenje. »Z našo storitvijo želimo preprečiti ali prekiniti izoliranost in osamljenost starejših prebivalcev iz predvsem manjših, odročnejših krajev, ki zaradi oddaljenosti, odsotnosti avta ali slabih prometnih povezav skoraj ne zapuščajo doma. Sopotniki tako starejše zapeljemo k zdravniku, v trgovino, na obiske, kulturne prireditve in še kam,« so predstavili predstavniki Zavoda Sopotniki na konferenci Človek človeku sopotnik, ki je potekala v sklopu prireditev ob občinskem prazniku ter je bila namenjena predstavnikom sevniških javnih ustanov in zavodov za spoznavanje in izmenjavo izkušenj.

Kontakt

V sevniški občini storitve programa Sopotniki redno uporablja že blizu 90 občanov, v izvajanje pa je vključenih več prostovoljcev. Klice sprejemajo od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro, in sicer na telefonsko številko (031) 33 81 87.

N. N.