Maščevanje krških občinskih svetnikov? Glasovali PROTI investicijsko naravnanemu osnutku proračuna

FOTO: MO Krško

Včeraj je krški občinski svet zavrnil osnutka proračunov za leto 2024 in 2025 ter pozval župana Janeza Kerina k pripravi novih osnutkov v desetih dneh. ZA je glasovalo 14, PROTI pa 15 svetnikov. Odločilen je bil torej en glas. Med drugim tudi glas podžupanje Brigite Piltaver-Imperl.

Kaj to pomeni v praksi? 

Osnutek proračuna v nobenem primeru ne pomeni že potrjenega proračuna in projektov, ki jih občina (so)financira v naslednjih dveh letih, je pa prvi predpogoj in podlaga za nadaljnja pogajanja in pogovarjanja glede načrtovanih projektov. Čim prejšnje sprejetje osnutka proračuna pa je pomembno za pravočasno zagotavljanje finančnih sredstev občine s strani države. Torej, bolj kot se časovnica sprejetja osnutka proračuna pomika, kasneje je na mizi končni proračun in s tem sredstva, ki bi sicer pripadala občini. V praksi to pomeni, da načrtovani projekti ne morejo biti realizirani oz. se njihova realizacija zakasni.

Posledica? Možen zamik časovnice in ogrožene finance za številne projekte

Z zavrnitvijo osnutka proračuna začnejo teči novi roki glede priprave novega osnutka, prav tako se morajo še enkrat sestajati občinski odbori. Posledično se zamakne priprava in glasovanje o končnem proračunu. To pa ima lahko finančne posledice za občino in posledično občanke in občane. Če končni proračun ne bo sprejet do konca leta 2023, pomeni, da se za MO Krško uvede financiranje na podlagi mesečnih dvanajstin. V praksi bi to pomenilo, da bi država MO Krško za januar 2024 namenila največ toliko sredstev, kot jih je bilo porabljenih januarja 2023 in tako dalje za vsak mesec. Spomnimo, da v začetku letošnjega leta ni bilo večjih investicij, saj je bil to čas po lokalnih volitvah, ko je bil občinski svet komaj v procesu oblikovanja. To bi torej pomenilo stagnacijo MO Krško v prihodnjem obdobju.

Glasovanje PROTI je škodljivo predvsem za občane MO Krško

Sprejetje osnutka proračuna je torej pomembno, da lahko na tej osnovi potekajo nadaljnja pogajanja glede proračuna v okviru časovnih rokov. Občinski svetniki lahko proti proračunu še vedno glasujejo in ga tudi zavrnejo, ko je ta pripravljen in dokončan, s tem pa manj vplivajo na samo časovnico. Zavrnitev osnutka je tako škodljiva za celotno občino in občane MO Krško. Med drugim tudi zato, ker je je bil osnutek proračuna izrazito investicijsko naravnan in se z njegovo zavrnitvijo ogroža reševanje stanovanjske problematike, delovanje gasilske zveze, razvoj na področju športa in kulture, izgradnja bazena, različni projekti v posameznih krajevnih skupnostih, realizacija infrastrukturnih projektov itd.

In kdo je glasoval proti osnutku proračuna?

Za lažji pregled smo pripravili kar poimenski seznam svetnikov, ki so glasovali proti sprejetju osnutka proračuna za prihodnji dve leti in s tem ogrozili finančna sredstva MO Krško. Zanimivo, proti so glasovali številni svetniki tistih poslanskih skupin, ki so imeli na lokalnih volitvah svojega kandidata za župana, zato se upravičeno postavlja vprašanje, če ne gre za neke vrste maščevanje in ranjen ponos.

PROTI so namreč med drugim glasovali vsi prisotni svetniki SLS (4), Liste Dušana Šiška (4), nekdanja kandidatka za županjo Janja Starc in dva svetnika iz Svobode. Celoten seznam spodaj.

Svetniki, ki so glasovali proti in stranka, kateri pripadajo: 

Na seznamu je še posebej zanimivo ime podžupanje iz vrst Svobode Brigite Piltaver-Imperl, ki bi kot podžupanja morda lahko vedela, kako pomembi so časovni roki pri sprejemanju osnutkov proračunov in kakšne časovne in finančne posledice ima zavrnitev le-teh.