Brežice: Projekt Starejši za starejše

Foto: Občina Brežice

Prostovoljstvo v Sloveniji ima dolgo, bogato tradicijo in z nesebičnim delovanjem posameznikov prispeva k razvijanju vrednot solidarnosti in medsebojnega povezovanja. Organizirano in kakovostno prostovoljstvo se lahko hitro in učinkovito odziva na potrebe okolja ter s tem omogoča lažje soočanje z aktualnimi družbenimi izzivi tako v lokalni skupnosti kot na nacionalni ravni.

Župan občine Brežice Ivan Molan se je srečal z več kot 50 prostovoljkami, ki izvajajo dejavnosti projekta Starejši za starejše v treh društvih upokojencev (DU Brežice, DU Bizeljsko in DU Dobova Kapele), organiziranih na območju občine Brežice. Na srečanju s prostovoljkami in predsedniki društev upokojencev se je župan vsem sodelujočim v projektu zahvalil za prostovoljno delo, s katerim prispevajo k višji kakovosti življenja starejših občank in občanov, so sporočili iz Občine Brežice.

Posebno zahvalo je izrekel vsem trem koordinatorkam projekta v občini: Tinki Vahčič pri DU Bizeljsko, Mariji Radanovič pri DU Dobova Kapele in Ani Kalin pri DU Brežice. Župan se je zahvalil in čestital regijski koordinatorki projekta Idi Križanec, ki je v letu 2017 prejela tudi plaketo Državnega sveta kot ena od 14 najzaslužnejših prostovoljk in prostovoljcev v letu 2017.

Prostovoljke v sklopu projekta obiščejo občanke in občane starejše od 69 let v svoji okolici, jih povprašajo o tem kako živijo in jim poskušajo organizirati pomoč, če jo ti potrebujejo. Pri osebah, ki izjavijo, da potrebujejo pomoč, izvajajo tudi redne obiske in spremljajo kakovost pomoči in njihovo zadovoljstvo.

Kot zanimivost naj omenimo, da je bilo v letu 2016 v Sloveniji največ prostovoljskih ur na prostovoljca opravljenih ravno v Posavju.

Projekt Občuti svobodo vode

Na srečanju je podžupanja občine Brežice Katja Čanžar predstavila projekt Občuti svobodo vode in napovedala brezplačno vodeno vadbo za starejše. Udeležencem je bilo predstavljeno delo Večgeneracijskega centra Posavje – Brežice, ki ga izvaja ZPTM Brežice, in v katerega se vključujejo tudi prostovoljke iz društev upokojencev.

Projekt Sopotniki

Storitev projekta Sopotniki, ki se z januarjem 2018 začenja tudi v občini Brežice, sta predstavila sodelavca Zavoda Sopotnik, Anu Kahuna in Marko Zevnik. Prostovoljci v projektu izvajajo neposredno medsebojno pomoč, saj nudijo brezplačne prevoze po občini vsem starejšim, ki nimajo možnosti lastnega prevoza. Prostovoljci starejšim na podlagi vnaprejšnje rezervacije nudijo prevoze do zdravnika, trgovin, na obiske k prijateljem in na prireditve. Več o projektu si lahko preberete tukaj.

Rezervacije za prevoze v občini Brežice sprejemajo na telefonski številki 041 744 947.

Za vse programe društev upokojencev enoten razpis

Vodja oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Občine Brežice Patricia Čular je na srečanju predstavila tudi novost pri sofinanciranju programov in dela društev upokojencev v občini Brežice. V letu 2018 bo za sofinanciranje vseh programov društev upokojencev v občini namenjen enotni razpis, kar bo poenostavilo in olajšalo pripravo vlog za prijavo na razpis.

K. J.