Župan Ivan Molan o spremembah Zakona o vodah in referendumu

Ivan Molan, župan Občine Brežice

Referendumska kampanja za pitno vodo je v polnem teku, danes je za tiste, ki se referenduma ne bodo mogli udeležiti, še zadnji dan predčasnega glasovanja na upravnih enotah, v nedeljo pa se bomo odpravili na glasovalna mesta.

Spremembe Zakona o vodah so za Posavje zelo pomembne, Ivan Molan, župan Občine Brežice, je o tem povedal naslednje:

“Sprememba Zakona o vodah prinaša poenostavljene postopke za pridobivanje dokumentacije za javno športno in rekreacijsko infrastrukturo ob hidroelektrarni.

Naši občani in obiskovalci se bodo lahko rekreirali na športno rekreacijskih površinah Grič, Mostec in v dostopnem vodnem centru v Vrbini.

V občini si želimo, da bi lahko tako, kot je to mogoče drugje po svetu, v priobalnem pasu izvajali športne in rekreativne aktivnosti ter uredili spremljajočo javno infrastrukturo, kot so npr. čolnarne.

Po novem Zakonu o vodah bo o ureditvah v priobalnem pasu brez izjem odločala stroka in ne aktualna vladna politika, kot je bilo to do sedaj.

Sprememba zakona varuje priobalni pas, kjer na podlagi soglasij strokovnih služb omogoča urejanje javne infrastrukture, onemogoča pa gradnjo zasebnih objektov, npr. vil ob morju in jezerih, kot je bilo to mogoče do sedaj.

Nov zakon namenja tudi več denarja za urejanje vodotokov, ki pri nas še vedno poplavljajo, zato bo novi zakon prispeval k večji varnosti pred poplavami.”

M. P.