Znane podrobnosti novega Krkinega obrata v Krškem

Novomeška Krka v Krškem načrtuje širitev proizvodnje. Med drugim namerava zgraditi nov proizvodni objekt Sinteza 2, Kemijsko analitski center, skladišče tekočih surovin za skladiščenje in distribucijo tekočih surovin ter čistilno napravo.

 

Kot je na predstavitvi projekta pretekli teden v Krškem pojasnil tehnični direktor Marko Lampret, je širitev potrebna zaradi rasti podjetja, širitev v Ločni v Novem mestu pa ni možna. Naložba bo po njegovih besedah zahtevna in bo trajala približno štiri leta. Ob tem je zatrdil, da pri naložbah sledijo načelom trajnostnega razvoja ter najvišjim varnostnim standardom, in dodal, da proizvodni kompleks v Krškem je in bo varen za ljudi in okolje.

Po besedah vodje projekta Andreja Kulovca bo imel objekt Sinteza 2 tri etaže s skupno površino 18.500 kvadratnih metrov ter kapaciteto 150 ton učinkovin. Objekt Kemijsko analitskega centra bo namenjen analitiki, razvoju učinkovin in kemijskih tehnologij, ter bo imel pet etaž, ki se bodo razprostirale na 8500 kvadratnih metrih. Zaposlili bodo 200 dodatnih ljudi, trenutno jih je zaposlenih 92. 167 zaposlenih bo premeščenih iz obrata Ločna, ko bo naložba končana, pa bo v krškem obratu delalo 500 zaposlenih, večinoma naravoslovno-tehničnih poklicev.

Prisotni na predstavitvi so izrazili predvsem zaskrbljenost zaradi vplivov obrata na okolje in ljudi, morebitnih neprijetnih vonjav iz čistilne naprave in bližine jedrskega objekta, tudi v luči načrtovanja drugega bloka. Vodja službe varstva okolja Slavko Zupančič je pojasnil, da v podjetju skrbijo za odgovorno ravnanje z okoljem, zagotavljajo visoko stopnjo varnosti in varstva okolja, vse skladno z zakonskimi zahtevami in EU direktivami. Hkrati pa imajo za širitev tudi soglasje Uprave RS za jedrsko varnost. Zatrdil je, da bodo v vse objekte vgradili sodobno opremo, z uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij pa bodo učinkovito zmanjšali vse vplive na okolje.

A. M.