Zgodovinski most v Cerkljah ob Krki bo končno dočakal prenovo

Ob podpisu pogodbe (vir: Občina Brežice)

Župan Občine Brežice Ivan Molan je s podjetjem Rafael iz Sevnice podpisal pogodbo za obnovo lesenega mosta čez reko Krko. Rok za dokončanje obnove, vredne nekaj manj kot 660.000 evrov, je 10. november.

Leseni most v Cerkljah ob Krki ima status kulturne dediščine, zato bo tudi obnovljeni most še vedno lesen, kljub nekaterim željam krajanov, da bi namesto dotrajanega lesenega mosta postavili betonskega. Kot pravi župan Občine Brežice Ivan Molan, bo obnova celovita – zamenjani bodo vsi nosilni stebri, prečniki, povozne deske in ograja. Most bo izdelan iz hrastovega lesa, povozne deske pa iz smrekovega. Po posvetu z zavodom za varstvo kulturne dediščine bodo lahko leseni nosilci mosta zamenjani z jeklenimi, kar bo omogočilo povečano nosilnost iz zdajšnjih 3,5 tone na 15 ton. To pomeni, da bodo most lahko uporabljala večja intervencijska gasilska vozila in tudi šolski avtobus.

Občina bo poleg obnove mosta izvedla tudi podvrtavanje reke Krke za prestavitev vodovoda, ki je trenutno nameščen na most.

Obnova mostu bo stala 660.000 evrov, prestavitev vodovoda pa dodatnih 40.000 evrov. Od tega bo 200.000 evrov za obnovo mostu prispevalo ministrstvo za obrambo v skladu z dogovorom o vlaganjih v lokalno infrastrukturo, ki jo souporablja Slovenska vojska.

Trenutno dotrajani leseni most je bil odprt 8. oktobra 1922, kar je tudi praznik krajevne skupnosti. Na odprtju se je zbralo 6000 ljudi od blizu in daleč, kar samo pove, kako pomemben je bil za takratne čase.

M. P.