Želite pridobiti delovno-učno izkušnjo v Nemčiji?

Slika je simbolična.

V letu 2018 se nadaljuje nacionalno shemo mobilnosti. Prva skupina 10 do 12 mladih med 18. in 35. letom, ki niso vključeni v izobraževanje, zaposlitev ali usposabljanje, bo dobila priložnost za udeležbo v šestmesečnem programu, skupaj z delovno-učno izkušnjo pri delodajalcih v Nemčiji. Prijave so možne do 16.1.2018.

Prva skupina bo na delovno-učno izkušnjo v Nemčijo odšla aprila 2018, druga skupina 10 do 12 udeležencev pa predvidoma konec avgusta 2018.

Celoten program zajema pripravo na mobilnost (2 meseca), delovno-učno izkušnjo pri delodajalcih v Nemčiji (2 meseca) in aktivnosti po vrnitvi iz tujine (2 meseca ). Vse to s ciljem pridobivanja novih znanj in veščin za izboljšanje zaposlitvenih možnosti na trgu dela.

Kdo se lahko vključi v program?

V program se lahko vključijo osebe, ki:

 • predhodno niso bile vključene v program nacionalne sheme mobilnosti;
 • so ob vključitvi v program aktivnosti (ob podpisu pogodbe) dopolnile 18 let oziroma še niso dopolnile 36 let;
 • so brezposelne, se trenutno ne usposabljajo in ne izobražujejo.

Program aktivnosti je razdeljen v tri sklope in traja šest mesecev

 1. Udeleženci bodo vključeni v dvomesečno pripravo na mobilnost, ki jo bodo izvajali mentorji v Sloveniji. Priprava bo vključevala jezikovno in kulturno usposabljanje, povezovanje s skupino, ki bo odšla v tujino ter pripravo na zahteve delovnega mesta. Spoznali bodo delovne in življenjske pogoje v Nemčiji.
 2. Sledi dvomesečni delovno-učni program v Nemčiji. S svojo skupino bodo udeleženci odpotovali h gostujoči organizaciji v Nemčijo. Organizacija bo za udeležence uredila vključitev v delovno okolje, nastanitev in prostočasne dejavnosti. Organizirana bo tudi podpora mentorjev gostujoče organizacije. Za čas mobilnosti v Nemčiji bodo udeleženci prejeli nadomestilo za potne stroške in dnevno nadomestilo za bivanje.
 3. Po vrnitvi v Slovenijo bodo udeleženci mobilnosti z novo pridobljenimi delovnimi in življenjskimi izkušnjami ter kompetencami vključeni še v dvomesečni program, ki vključuje mentorsko podporo.

Kateri stroški so kriti?

V sklopu vključitve v nacionalno shemo mobilnosti bodo udeleženci imeli krite naslednje stroške:

 • jezikovni tečaj;
 • delavnice in seminarje;
 • mentorstvo ter organizacijsko-tehnično podporo;
 • potne stroške v času mobilnosti;
 • dnevno nadomestilo za bivanje v tujini.

Stroški, povezani z mobilnostjo udeležencev, so v celoti financirani iz nacionalne sheme.

Kako se prijaviti?

Začetek aktivnosti za prvo skupino udeležencev je predviden v februarju 2018. Če se želite potegovati za sodelovanje v prvi skupini, pošljite prijavo do 16. 1. 2018 do 23.59 na naslov: [email protected]. Vsebovati mora življenjepis v obliki Europass in motivacijsko pismo v slovenskem jeziku.

Na istem elektronskem naslovu se do 8. 1. 2018 lahko prijavite na informativni dan, ki bo 9. 1. 2018 v Ljubljani.

N. N.