Železniško postajo Sevnica nameravajo temeljito prenoviti

Železniška postaja Sevnica vse od postavitve še ni bila prenovljena. Zato so se na Slovenskih železnicah in direkciji za infrastrukturo odločili, da jo temeljito prenovijo in posodobijo.

 

Direkcija je leta 2021 pripravila projektno nalogo, ki za nivojski dostop do peronov predvideva izgradnjo podhoda pod vsemi postajnimi tiri, ki bo prilagojen tudi za osebe z oviranostmi in kolesarje z obeh strani podhoda oziroma postaje. Dostop bo urejen tudi z dvigalom. Podhod bo urejen z nadstreški ter ustrezno označen in razsvetljen.

Predvidena je ukinitev nivojskega prehoda za avtomobile in pešce, ki prečka cesto pri trgovini Spar in gradnja novega podvoza. Podvoz bo omogočal prevoznost vseh vozil do skupne višine štirih metrov, kolesarjev, pešcev in oseb z oviranostmi.

Prenovljen bo tudi sam postajni objekt s preureditvijo prostorov Slovenskih železnic, čakalnice, gostinskega lokala in sanitarij. Tako sanitarije kot tudi čakalnica bodo prilagojene za osebe z oviranostmi. Predvidena je tudi ureditev daljinskega zaklepanja sanitarij in čakalnice.

Časovnica prenove še ni natančno določena. Ker gre za zelo obsežen projekt, ga investitor, Slovenske železnice, umešča v svoje dolgoročne načrte realizacij prenov železniških postaj.

A. M.