Zaradi povečevanja okužb v brežiški upravni enoti potrebno predhodno naročanje

Zaradi povečevanja okužb s koronavirusom na Upravni enoti Brežice v skladu s priporočili vlade uvajajo prehodno naročanje strank, ki potrebujejo storitve. Za obisk upravne enote se je tako treba predhodno naročiti, in sicer po telefonu ali elektronsko, s posredovanjem naročila na e-naslov upravne enote ali s klasično pošto.

Vlogo lahko pri upravni enoti vložite le, če se po zakonu lahko vloži samo pri upravni enoti, vložitev vloge pa je treba tudi predhodno najaviti in se o času vložitve dogovoriti z uslužbencem.

Nenaročene stranke v upravni enoti sprejemajo zgolj v primeru urejanja nujnih zadev, katerih ureditev ni mogoče odložiti na poznejši čas. Plačilni promet (na primer plačilo upravne takse) prioritetno izvajajo z uporabo plačilnih ali kreditnih kartic.

Sistem naročanja strank:

po telefonu na številke:

– prijava prebivališča in osebni dokumenti: 07 499 15 88,

– tujci: 07 499 15 57,

– promet: 07 499 15 63,

– matične zadeve: 07 499 15 61,

– državljanstvo in ugotavljanje bivanja: 07 499 15 85,

– društva: 07 499 15 70,

– orožne listine: 07 499 15 98,

– prostor in gospodarstvo: 07 499 15 55,

– kmetijstvo: 07 499 15 75,

-obča uprava (»vojna zakonodaja«, SPOT točka): 07 499 15 90,

– pridobitev spletnega kvalificiranega digitalnega potrdila in smsPASS-a ter ostale informacije: 07 499 15 53.

Upravna enota zagotavlja naročanje po telefonu ves poslovni čas, in sicer preko elektronskega naslova [email protected] ali po klasični pošti na naslov: Upravna enota Brežice, Cesta prvih borcev 24 a, 8250 Brežice.

A. M.