Zaključena prenova šolskega igrišča pri OŠ Adama Bohoriča

V okviru projekta ureditve šolskega igrišča pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica so v občini Krško obnovili atletsko stezo. Med drugim so zamenjali robnike, odstranili star in položili nov tlak steze in uredili odvodnjavanje meteornih voda.

 

Uredili so tudi stezo za tek na 60 metrov, steza za skok v daljino, metališče za suvanje krogle in korito za skok v daljino. Zaradi dotrajanosti so odstranili tribune in jih nadomestili z novimi, betonskimi. Območje rekreacijskih površin so zavarovali z novo panelno ograjo, obe igrišči sta dobili novo razsvetljavo. Projekt v vrednosti skoraj 305.000 evrov je v celoti financirala Mestna občina Krško.

A. M.