Za nekatere poklice je možno pridobiti dodatnih 100 evrov štipendije

Od 15. junija do vključno 20. septembra 2018 lahko dijaki, ki bodo v šolskem letu 2018/2019 obiskovali 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja, oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. Mesečni znesek je 100 evrov.

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom 1. letnikov, ki se izobražujejo za poklice, ki so prepoznani kot deficitarni.

Dodatnih 100 evrov štipendije je možno pridobiti za šolanje za naslednje poklice:

 • kamnosek
 • mehatronik operater
 • izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij
 • inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij
 • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
 • elektrikar/električarka
 • avtokaroserist/avtokaroseristka
 • pek/pekarka
 • slaščičar/slaščičarka
 • mesar/mesarka
 • tapetnik/tapetničarka
 • mizar/mizarka
 • zidar/zidarka
 • tesar/tesarka
 • klepar-krovec/kleparka-krovka
 • izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje
 • slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
 • pečar– polagalec keramičnih oblog / pečarka-polagalka keramičnih oblog
 • gozdar/gozdarka
 • dimnikar/dimnikarka
 • steklar/steklarka

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije bo podelil do 1000 štipendij v višini 100 evrov mesečno za celoten čas izobraževanja.

Prejemanje štipendije ne vpliva na višino otroškega dodatka in na višino dohodnine. Štipendija za deficitarne poklice je namreč oproščena plačila dohodnine. Dijak lahko istočasno prejema tudi državno ali Zoisovo štipendijo.

Štipendije so sofinancirane iz evropskih skladov, sklad ima za te štipendije na voljo 3,6 milijona evrov.

Vloga se vloži na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 250. JR ŠDP« od 15. 6. 2018 do vključno 20. 9. 2018.

Več podatkov in vloga so dostopni tukaj: javni-razpis

M. P.