Volitve 2018: Volišča so odprta

Ob 7. uri so se odprla številna volišča, na katerih volivci lahko odločamo o novih občinskih vodstvih za prihodnja štiri leta.

Odločamo se za župane, člane občinskih svetov, ponekod pa tudi za člane krajevnih skupnosti.

Volivci moramo s seboj na volišče prinesti osebni dokument. Priporoča se tudi predložitev obvestila Občinske volilne komisije, ki smo ga prejeli na dom.

Na volišču se je treba v volilni imenik tudi podpisati. Volivec naj pred obkrožanjem številke pred kandidatom ali kandidatno listo prebere navodilo na glasovnici. Volitve v občinske svete namreč v večjih občinah potekajo po proporcionalnem, v manjših pa po večinskem volilnem sistemu.

Pri proporcionalnih volitvah se glasuje o listah kandidatov, volivec pa lahko na glasovnici pri listi, za katero je glasoval, označi kandidata, ki mu daje prednost pred ostalimi (preferenčni glas). V občinah, kjer občinske svete volijo po večinskem načelu, pa se glasuje o posameznih kandidatih.

Volišča bodo odprta do 19. ure. Pomemben je vsak glas, zato je udeležba zelo pomembna.

Po današnjem glasovanju bomo dobili nove občinske svetnike ter župane v tistih občinah, v katerih bo kandidat danes prejel večino veljavnih glasov, torej več kot polovico.

Delni izidi volitev bodo znani zvečer, čez dan pa bodo znani podatki o volilni udeležbi do 11. in do 16. ure.

Izide o udeležbi bomo objavljali tudi na našem portalu. Zvečer pa bomo spremljali tudi izide.

M. P.