Voda v reki Krki primerna za kopanje

Reka Krka.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto je Občino Brežice obvestil o rezultatih analize kopalnih vod in njihovi primernosti za kopanje. Vzorčenje vode je bilo opravljeno na krajih, kjer se ljudje pogosto kopajo, niso pa pokrita z državnim monitoringom.

V občini so bili odvzeti vzorci za terenske, mikrobiološke in kemične analize vode na Krki v Cerkljah ob Krki, na Velikih Malencah in na ŠRC Grič (Velike Malence).

Rezultati analize so potrdili, da je voda primerna za kopanje, ob tem navajajo, da gre za zelo orientacijsko oceno, ki temelji samo na enem rezultatu.

Opozorila in priporočila nacionalnega inštituta:

  • Vode iz rek ne smemo uporabljati za pitje ali pripravo hrane.
  • Med kopanjem se moramo izogibati požiranju vode; še posebej je pomembno na to opozoriti otroke.
  • Potrebna je posebna previdnost pri skokih v vodo; na mestih kjer ni možno oceniti globino vode (temna, kalna voda) je to početje zelo tvegano!
  • Za starše: male neplavalce in čofotalce ne smemo nikakor pustiti same in brez nadzora v bližini rek ali drugih vodnih površinah.
  • Po kopanju priporočajo prhanje z zdravstveno ustrezno pitno vodo.
  • Vsi previdnostni ukrepi so še posebno pomembni po morebitnih padavinah (nevihte …).

M. P.