Vladajoča koalicija na široko odprla vrata zaposlovanju tujcev

Vladna koalicija z izjemo Levice, ki je želela še bolj odprto politiko do tujcev, je v državnem zboru sprejela novelo zakona o tujcih, s katero na široko odpira vrata zaposlovanju tujcev.

Novela med drugim odpravlja omejitve pri zaposlovanju tujcev in omogoča hitrejše vodenje postopkov izdaje in vročanja dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi.

Novela odpravlja obveznost periodičnega preverjanja sredstev za preživljanje po uradni dolžnosti. Tujci bodo morali zadostna sredstva izkazati v vlogi za izdajo prvega dovoljenja in za vsako podaljšanje. Upravna enota tega ne bo več preverjala vsakih šest mesecev.

Vladni poslanci so zavrnili vsa predlagana dopolnila SDS, ki je predlagala črtanja člena, ki prekinja s periodičnim preverjanjem pogojev za življenje tujcev in člena, ki uvaja pogoj znanja slovenskega jezika na stopnji A2 za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje. V SDS so pojasnili, da s tem ohranjajo pogoj slovenskega jezika za čim boljšo integracijo v lokalno okolje. Poslanci so zavrnili tudi dopolnilo SDS, ki bi v navodila o sprejemu strategije o vključevanja tujcev dodala določbo o preizkusu znanja iz programa slovenske zgodovine, kulture in ustavne ureditve.

A. M.