Vlada RS prikrajšala Krško za Agencijo za radioaktivne odpadke

Slika je simbolična FOTO: Shutterstock

“V Odloku o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke (Uradni list RS, št. 8/22) se v 3. členu v tretjem odstavku za besedo »je« črta dvopičje in besedilo »Vrbina 17, 8720 Krško« nadomesti z besedilom »v Ljubljani«,” se glasi 1. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ARAO.

Pod Odlok je podpisana podpredsednica Vlade RS Tanja Fajon. Prav tako nove usmeritve določajo, da se sredstva iz naslova financiranja razgradnje NEK ne bodo več stekala v ARAO, temveč v državni proračun.

Celoten odlok je dostopen TUKAJ.