Večgeneracijski center Posavje in Sopotniki v Artičah

(foto: VGC Posavje)

Večgeneracijski center Posavje in Sopotniki v Brežicah delujeta že dobri dve leti. Aktivnosti in storitve so se, posebno med starejšimi, odlično prijele, kar kaže vedno večje število uporabnikov; tako udeležencev, ki se udeležujejo aktivnosti v VGC, kakor tudi uporabnikov, starejših, ki se poslužujejo brezplačnih prevozov.

V VGC so tako v preteklem mesecu imeli 736 obiskov uporabnikov, Sopotniki pa so zabeležili preko 4000 prevoženih kilometrov za 92 prevozov uporabnikov.

Glede na odlično obiskanost v Brežicah tako v VGC Posavje sklepajo, da bi bilo zanimanje za tovrstne aktivnosti lahko tudi na obrobju Brežic, to je v različnih krajevnih skupnostih. Tako so na pobudo Občine Brežice aktivnosti pričeli predstavljati tudi po krajevnih skupnostih. Čeprav z nekaterimi že dolgo sodelujejo, so v ponedeljek, 18. novembra 2019, pripravili predstavitev v KS Artiče. Predsednici KS Nataši Sagernik in ostalim predstavnikom krajev so predstavili možnosti sodelovanja in povezovanja. Nastalo je nekaj izhodiščnih točk, kjer bi aktivnosti VGC lahko prenesli na podeželje.

Iskali so tudi možnosti, kako bi starejšim še bolj približali Sopotnike, brezplačne prevoze za starejše. Hkrati pa je to bilo tudi povabilo za morebitne prostovoljce pri prevozih kakor tudi pri izvajanju aktivnosti, kjer bi posamezniki svoje znanje bili pripravljeni predajati naprej.

“Kvaliteto življenja starejših lahko dvignejo tudi majhne stvari, ki imajo velik učinek. Prepričana sem, da to delo dobro opravljata tudi VGC in Sopotniki, seveda ob podpori občine Brežice in ZPTM,” je v sporočilu za javnost zapisala mag. Mihaela Kežman z VGX Posavje.

Projekt VGC Posavje sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe: 9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih  možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja: 9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

M. P.