Vas zanima letovanje v občinskem apartmaju?

Bučanje, pomol (vir: bucanje.si)

Občina Kostanjevica na Krki ima v turističnem naselju Bučanje v Nerezinah na Hrvaškem apartma.

Pravico koriščenja imajo poleg zaposlenih delavcev Občine Kostanjevica na Krki tudi zunanji zainteresirani uporabniki. Pri tem v občinskem sklepu ni zapisano, da bi zunanji uporabniki morali biti ravno iz kostanjeviške občine.

Cene, ki jih je 13. marca 2019 na svoji 3. redni seji potrdil kostanjeviški občinski svet, so naslednje:

  • Glavna sezona:          od 10. julija do 25. avgusta 2019:              50 evrov na dan
  • Izven glavne sezone: do 10. julija in po 25. avgustu 2019:           35 evrov na dan

V ceno najema apartmaja so zajeti materialni stroški (izdatki za blago in storitve), ki so povezani z izvajanjem lastne dejavnosti in delno stroški za investicije in investicijsko vzdrževanje, ki so povezani z opravljanjem lastne dejavnosti.

V letu 2018 je bil v obdobju od 21. junija do 28. septembra apartma zaseden v obsegu 82 dni, občina pa je iz naslova počitniške dejavnosti pridobila 3.375 evrov prihodkov.

M. P.