V šole in vrtce 18. maja, danes bo izplačan dodatek za upokojence in študente

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je po sinočnji seji vlade naznanila, da je postopno odpiranje vrtcev in šol za določene skupine predvideno za 18. maj.

Najprej bodo zagotovili pogoje za odprtje vrtcev in prvih treh razredov osnovne šole. Nato bodo v šolo prišli dijaki zaključnih letnikov srednjih šol in devetih razredov osnovnih šol, vsi ostali pa naj bi razred oz. letnik zaključili na daljavo.

Vlada je včeraj tudi odpravila omejitev gibanja v druge občine, bodo pa lahko posamezne občine še vedno omejile dostop na posamezne javne površine. V veljavi ostaja prepoved zbiranja na javnih mestih, obvezno nošenje mask v zaprtih javnih prostorih in razkuževanje rok.

Danes je sicer srečen dan za upokojence in študente. Upokojenci bodo namreč na račun kot običajno zadnji dan v mesecu prejeli pokojnino, na podlagi ukrepov za omilitev posledic epidemije koronavirusa pa bo tistim s pokojnino do 700 evrov nakazan še enkratni solidarnostni dodatek. Prejelo ga bo 302.224 upokojencev, to je skoraj polovica vseh.

Znesek dodatka je odvisen od višine pokojnine. Tistim s pokojnino do 500 evrov pripada 300 evrov, prejemnikom pokojnine v višini nad 500, a ne več kot 600 evrov pripada 230 evrov, tisti s pokojnino nad 600, a ne več kot 700 evrov pa bodo dobili 130 evrov enkratnega dodatka.

Do dodatka v enakih višinah so upravičeni tudi prejemniki tistih invalidskih nadomestil, ki ne znašajo več kot 700 evrov. Pogoj pa je, da so brezposelni in imajo stalno prebivališče v Sloveniji.

Enkratni solidarnostni dodatek za upokojence bodo prav tako prejeli tudi, ki so bili v obvezno zavarovanje vključeni za ožji obseg pravic. Poleg njih so upravičenci tudi upokojeni na podlagi zakona o starostnem zavarovanju kmetov in prejemniki dodatka k tuji pokojnini.

Dodatek študentom pa bo znašal 150 evrov. Dobilo ga bo 45.250 študentov v skupnem znesku 6.787.500 evrov, od tega 4229 študentov višjih šol in 41.021 visokošolskih študentov. Dodatek bo danes izplačan rednim študentom, ki se v aktualnem študijskem letu izobražujejo po javno veljavnih študijskih programih v Sloveniji. Pogoj je, da se ti izvajajo kot redni študij in da imajo študenti stalno prebivališče v Sloveniji. Študenti so morali izpolniti posebno izjavo prek eUprave, ta je še vedno na voljo, dodatek ne zastara. Vlada je naknadno sprejela tudi sklep, da bodo dodatek prejeli tudi izredni študenti, izplačilo bo predvidoma v maju.

Do dodatka so upravičeni tudi prejemniki denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka. Dodatek za april v višini 150 evrov jim bodo izplačali predvidoma konec maja.

Vlada je med prejemnike dodatkov uvrstila še nekatere druge skupine, tudi kmete in kmetice nad 65 let starosti, zakon je bil potrjen v tem tednu, izplačilo bo pozneje. O tem bomo še poročali.

M. P.