V Sevnici razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov

Občina Sevnica je objavila javni razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov. Predmet razpisa so obnove kozolcev ter kapelic in znamenj, ki so z odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Sevnica razglašeni za kulturne spomenike. Višina razpisanih sredstev je 35.000 evrov, prijaviti se je mogoče do 25. maja.

 

Na razpisu občina krije upravičene stroške, med katere sodijo stroški investicijskih posegov pri vzdrževanju in obnovi kulturnega spomenika. To so stroški projektne dokumentacije in konservatorskega načrta, gradbena, obrtniška in inštalacijska dela ter konservatorsko-restavratorski posegi. Upravičenci do dodelitve sredstev so lastniki ali upravljavci kulturnega spomenika lokalnega pomena, ki leži na območju sevniške občine.

A. M.