V Krškem začeli glasovanje o predlaganih projektih občanov

Upravna enota Krško

V občini Krško so začeli glasovanje o 38 predlogih projektov, ki so jih lahko v okviru participativnega proračuna predlagali občani. Glasovanje bo potekalo do vključno ponedeljka, 13. junija, izglasovani projekti pa bodo predlagani v potrditev občinskemu svetu. Izvedeni bodo v letu 2023

 

Glasovati je mogoče v sprejemni pisarni občine ali na tej povezavi.

Vsak lahko glasuje samo za en predlog projekta. Predlogi, o katerih je mogoče glasovati, so naslednji:

Območje 1: KS Brestanica, KS Rožno—Presladol

Postavitev družabnih iger, Rožno—Presladol, predlagatelj Uroš Prosenik
Prosti čas na igralih pri šoli, Brestanica, predlagateljica Martina Ivačič
Obnova pešpoti od brvi preko potoka do pokopališča v Brestanici, Brestanica, predlagateljica Monika Gabrič Simon
Ureditev pohodnih poti na Sremič in Grmado, Brestanica, predlagatelj Anton Zakšek
Nakup defibrilatorja, Brestanica, predlagatelj Anton Zakšek

Območje 2: KS Dolenja vas, KS SSG—Sp. Libna, KS Zdole

Plezalna stena in motorična igrala, Zdole, predlagateljica Lilijana Omerzu
Defibrilator Kostanjek, Zdole, Gregor Ban
Ureditev poti s klopcami, koši in koši za pasje iztrebke na nasipu ob Savi Krško—Brežice, Spodnji Stari Grad-Spodnja Libna, predlagatelj Društvo Naturo
Prenova in posodobitev asfaltnega športnega igrišča v Športnem parku Spodnji Stari Grad, Spodnji Stari Grad-Spodnja Libna, predlagatelj ŠD Dolenja vas
Obnova vodovodnega vaškega korita, Zdole, predlagateljica Zdenka Beuc
Umiritev prometa Spodnja Libna, Spodnji Stari Grad—Spodnja Libna, predlagateljica Janja Rupret
Nadgradnja zunanjih motoričnih igral, Spodnji Stari Grad—Spodnja Libna, predlagatelj Aleksander Tomše

Območje 3: KS Gora, KS Raka in KS Veliki Trn

Obnova vaškega vodnjaka Golek, Gora, predlagatelj Aleš Bizjak
Ureditev pešpoti, obnova vodnjaka in ureditev razgledne ploščadi na hribu Cavsar, Raka, predlagateljica Barbara Ulčnik Tomažin
Otroško igrišče v naselju Ravno, Raka, predlagateljica Ksenija Novak
Ureditev otroškega igrišča z igrali pri gasilskem domu na Gori, Gora, predlagatelj Martin Levičar
Obnova in ureditev izvira Dul v KS Veliki Trn, Veliki Trn, predlagatelj Društvo za ohranitev podeželja Veliki Trn
Defibrilator na Ravneh, Veliki Trn, predlagateljica Irena Janc

Območje 4: KS Koprivnica in KS Senovo

Nakup defibrilatorja, Senovo, Predlagateljica Barbara Smole
Postavitev lesene lope za orodje in rekvizite pri Kinološkem društvu Senovo, Senovo, predlagateljica Helena Požun
Varnostna ureditev strelišča Zakov, Senovo, predlagatelj Zvonko Glas
Igrala za večnamenski prostor pri gasilskem domu na Velikem Kamnu, Koprivnica, predlagateljica Manca Kostevc
Srečno, Knapi, Senovo, predlagateljica Stanka Petan – Ovsenik

Območje 5: KS mesta Krško

Zunanje fitnes naprave za vadbo, Krško, predlagateljica Tina Podbršček
Zamenjava prodajnih mest in »press« kontejnerjev na stadionu Matije Gubca, Krško, predlagateljica Marta Magiera Levičar
Motorična pot za otroke na prostoru OŠ Jurija Dalmatina Krško, Krško, predlagateljica Marija Meh

Območje 6: KS Podbočje in KS Veliki Podlog

Sanacija in obnova vegetacije v Športnem parku na Gorici, Veliki Podlog, predlagatelj Žan Hočevar
Posodobitev otroškega igrišča in postavitev igral za najmlajše, Veliki Podlog, predlagateljica Maja Menič
Pokrita kolesarnica na parkirišču Križaj (Malo Mraševo), Podbočje, Ivanka Jurečič
Obnova ograje in otroških igral na Športnem parku Gmajna, Veliki Podlog, predlagatelj Robert Ostrelič
Zunanja plezalna stena, Podbočje, predlagatelj Matjaž Jurečič
Zaščita brežine nad igriščem v Šutni, Podbočje, predlagatelj Boštjan Burja

Območje 7: KS Senuše, KS Leskovec pri Krškem in KS Krško polje

Osvetlitev pešpoti, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Jože Olovec
Postavitev igral/motoričnega parka ob OŠ Leskovec pri Krškem, leskovec pri Krškem, predlagateljica Aleksandra Veličevič
Obnova vaškega vodnjaka in ureditev skupnega prostora za igro in druženje, Krško polje, predlagateljica Kristina Ogorevc Račič
Fitnes na prostem, Krško polje, predlagatelj Matjaž Račič
Postavitev kolesarnice, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Martina Arh
Ureditev regijske čebelarske učne poti, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Anton Urek

M. P.