V Krškem previsoke žive meje ovirajo promet in zimsko službo

Koncesionar za izvajanje zimske službe je nedavno vse krajevne skupnosti v Občini Krško opozoril, da je ponekod zaradi zaraščene obcestne vegetacije oteženo izvajanje občinske službe. Gre za previsoke žive meje, ki pogosto rinejo tudi na cestišče.

S težavo se v Krškem, pa tudi marsikje drugje, srečujejo že več let. Krajani namreč ne upoštevajo predpisov, ki govorijo o urejanju obcestne vegetacije, z njenim sajenjem in obrezovanjem pa se tudi vse bolj pomikajo na cestišče. Slednje ovira promet pa tudi izvajanje zimske službe.

Občinski predpisi v Krškem  določajo, da lahko najvišja višina žive meje ob cesti sega 75 centimetrov nad nivo vozišča. Določa tudi, da mora biti grmičevje ali drevje obrezano najmanj do zunanjega roba bankine, kjer bankine ni, pa najmanj 1,5 metra od roba vozišča.

V kolikor se lastniki predpisov ne držijo, lahko medobčinski inšpektorat koncesionarju naloži, da vegetacijo uredi sam, račun pa izstavi lastniku zemljišča.

M. P.