V Krškem mladoletni Romi povzročajo izgrede in uničujejo lastnino

O težavah z Romi na območju Posavja, Dolenjske in Bele krajine so včeraj razpravljali člani komisije za integracijo romske skupnosti, ki deluje znotraj združenja slovenskih občin – Skupnosti občin Slovenije. Med drugim so ugotavljali, da so se varnostne razmere zelo slabe, zato so pristojne pozvali h kadrovski in finančni okrepitvi policije in centra za socialno delo.

Kot je povedala sekretarka Skupnosti občin Slovenije Jasmina Vidmar, so v razpravi ugotavljali, da se v nekaterih okoljih spopadajo z velikimi težavami.

Omenila je občino Krško, kjer imajo kar nekaj težav z mladoletnimi Romi, ki so nasilni, povzročajo izgrede, se dokazujejo na način, da uničujejo in povzročajo težave tako v trgovskih centrih kot drugje. Zaradi tega imajo težave vsi, tako Romi kot večinsko prebivalstvo. Opozorila je, da je pri tem težko najti primerne načine ukrepanja, zato se tovrstno nasilništvo stopnjuje.

Zato je komisija sprejela sklep, da se v delovno skupino, ki ji predseduje državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve dr. Anton Olaj, vključijo tudi ljudi s terena, ki bodo sodelovali pri spremembi zakonodaje in ki dejansko lahko povedo, kje je problem in kje vidijo rešitve.

Ob tem so pozvali pristojna ministrstva, da nemudoma kadrovsko in finančno okrepijo delovne skupine, oz. zagotovijo nove zaposlitve, tako na policijski postaji Krško, ki bodo lahko akutne stvari reševali na terenu, ter na centrih za socialno delo, kjer nimajo kadra.

M. P.