V Kozjanskem parku pomagajo dvoživkam čez cesto

Foto: Kozjanski park

Konec zime oznanjajo tudi dvoživke, ki se selijo iz svojih zimskih prebivališč. Pri tem številne poginejo pod kolesi avtomobilov. Zavod Kozjanski park, s sedežem v Podsredi, zato vsako leto pripravi akcijo prenašanja krastač in drugih dvoživk čez cesto.

Dvoživke imajo dva življenjska prostora. Lahko rečemo, da imajo začasno in stalno prebivališče. Slednje jim predstavlja gozd oz. vlažno okolje podrasti, kjer preživijo večji del leta. Začasno prebivališče pa so vode (jezera, mlake, jarki), kjer poteka njihovo parjenje.

Z onesnaževanjem vodotokov, prekomernim vnašanjem pesticidov in hranil v tla zmanjšujemo kvaliteto pitne vode, sadimo monokulture v katerih pride do prevelike populacije škodljivcev, ki uničijo celoten pridelek. Vse te dejavnosti, ki jih človek počne, vplivajo na vse živali, predvsem pa na dvoživke, ki so izredno občutljive, opozarjajo na spletni strani Kozjanskega parka. Vendar pri vsem tem početju še najbolj škodimo sebi. Nekoč so govorili, še v času obveznega služenja moških v vojski, da so pili vodo v kateri so bile prisotne dvoživke. Zavedali so se, da te živijo tam, kjer je voda čista.

V času selitve dvoživk je tudi glavna prioriteta zaposlenih v Kozjanskem parku postavitev zaščitnih ograj, ki preprečujejo prehod dvoživkam čez prometno cesto v naselju Trebče. Občani tako že osemnajst let ročno prenašajo čez cesto žabe, ki so na poti iz gozda k ribniku.  Tam odložijo jajčeca ter tako poskrbijo za svoje nasledstvo. Že prvi dan akcije so čez cesto pomagali 200 žabicam. Akcija traja od sredine marca in se zaključuje.

K. J.