V Kostanjevici na Krki začenjajo z gradnjo optičnega omrežja

Na območju Občine Kostanjevica na Krki pričenjajo z gradnjo optičnega omrežja iz projekta RUNE. Gradnja glavnega voda bo v veliki meri potekala v območju občinskih cest v in med naselji Ržišče, Velike Vodenice, Kočarija, Orehovec, Oštrc, Črneča vas, Jablance in Slinovce.

Dela bodo do 7. avgusta izvajali na naslednjih cestah, kjer bodo postavljene delne in izjemoma tudi kratkotrajne popolne zapore:

 • Kostanjevica – Ivanjše – V. Vodenice – V. Ban,
 • Kočarija – Male Vodenice,
 • Ivanjše – Blatnik,
 • Orehovec – Vodeniška,
 • Orehovec1 – Grič – Stipanič,
 • Grad – Orehovec,
 • Orehovec – odcep I,
 • Dolšce – Orehovec,
 • Vas Dolšce – Oštrc,
 • Grad – Orehovec,
 • TP Oštrc – Avg.,
 • Kluce – Oštrc,
 • Globočice – Zavode,
 • Slinovce – Gnude – Zavode,
 • Globočice- Slivje – Slinovce,
 • Slinovce – Karlce,
 • Vas Oštrc – povezava I,
 • Črneča vas – Črešnjevec.

Na občini zato prosijo za strpnost in potrpežljivost.

Omrežje gradi družba Rune Enia s sedežem v Sežani. Gre za projekt Rural Network, v okviru katerega bodo na območjih, kjer nimajo dostopa do širokopasovnega optičnega omrežja (predvsem na slovenskem podeželju), gradili optični internet s prenosom do 10 gigabajtov na sekundo.

Interes za priključke so zbirale posamezne občine, pri čemer je v nekaterih naseljih interes izrazilo tudi več kot 90 odstotkov krajanov.

Kot pravijo v podjetju, so kraje, kjer bodo začeli delati najprej, izbrali glede na izražen interes. Kjer si to bolj želijo, pridejo prej na vrsto, pravijo.

Cena, ki jo bodo morali plačati uporabniki ob priklopu, bo zgolj strošek notranje inštalacije, in sicer 150 evrov, kar vključuje montažo optičnega kabla od uvodnice v hišo do mesta optične priključne doze v prostorih uporabnika, montažo, izvedbo meritev in namestitev, priklop modema ter preizkus delovanja povezave.

M. P.