V brežiški občini pospešeno gradijo kolesarsko povezavo od Brežic do Dobove

Gradnja kolesarske steze Brežice-Dobova v Mostecu.

V brežiški občini te dni pospešeno gradijo kolesarsko povezavo ob državni cesti Brežice–Dobova, za katero je občina pridobila evropska sredstva. Trenutno izvajajo dela na odsekih od Trnja proti Mostecu (Lašič) in od Mosteca proti Dobovi. Istočasno poteka urejanje državne ceste Brežice–Dobova.

 

Ureditve kolesarske povezave v skupni dolžini 4,6 km naj bi izboljšala prometno varnost in zagotovila infrastrukturo za povečanje trajnostne mobilnosti v občini oziroma rabo okolju prijaznih prevoznih sredstev.

Gradnja kolesarske povezave naj bi stala 2,1 milijona evrov, rok za zaključek gradnje je konec junija prihodnje leto.

Ob gradnji kolesarske povezave poteka tudi ureditev državne ceste Brežice–Dobova. Ta je načrtovana v dveh fazah, stala pa naj bi 4,7 milijona evrov.

Med drugim načrtujejo izgradnjo pločnika v naselju Mostec, ureditev sredinskega otoka s prehodom skozi vozišče v Mostecu, rekonstrukcijo mostu preko Gabrnice in nov prehod čez cesto za kolesarje v priključku za Obrtno cono Dobova.

Občina je tudi zaključila postopek javnega naročanja za izbor izvajalca za izgradnjo kolesarskih povezav ob državni cesti Krška vas–Čatež ob Savi. Izbrani izvajalec je CGP, pogodba za izvedbo del pa je v fazi podpisa. Začetek del je predviden v začetku leta 2022, zaključek pa do aprila 2023.

M. P.