V Brežicah začeli z obnovo Černelčeve ceste

V Brežicah so stekla dela za obnovo Černelčeve ceste na 400-metrskem odseku od prehoda za pešce pri Zdravstvenem domu Brežice do križišča na Pleteršnikovi ulici, kjer se zavije proti trgovini Hofer.

Vrednost investicije, v okviru katere bodo uredili krožišče, znaša okoli 600.000 evrov.

Po navedbah župan Ivana Molana želi občina s prenovo izboljšati prometno varnost udeležencev v prometu, posebej pešcev in kolesarjev. Trenutno potekajo dela na križišču Černelčeve ulice in Maistrove ulice pred trgovino Spar, kjer bo promet urejen s krožiščem. V nadaljevanju bo križišče Pleteršnikove ulice in Ulice Alenke Gerlovič preoblikovano tako, da bo iz smeri trgovine Spar proti smeri trgovine Hofer vpeljan pas za tiste, ki zavijajo levo. Na celotnem območju bodo uredili tudi površine za pešce in kolesarje ter javno razsvetljavo. Sočasno bodo zgradil nov plinovod.

Zaradi del je do 1. septembra potrebna popolna zapora ceste na delu Černelčeve ceste med Maistrovo ulico in Zdravstvenim domom Brežice. Po 1. septembru, ko bo potekala gradnja na delu Pleteršnikove ulice od Maistrove ulice do Ulice Alenke Gerlovič, pa naj bi promet potekal ob delni zapori ceste.

Dela izvaja na razpisu izbrano podjetje HPG iz Brežic. Dela morajo biti končana do 30. aprila prihodnje leto.

A. M.