V Brežicah prvič izvedli merjenje za oceno telesne pripravljenosti odraslih

Ob zaključku leta je v občini Brežice, ki nosi naziv Evropsko mesto športa 2022, Športna zveza Brežice izvedla prvo merjenje telesne pripravljenosti odraslih (SLOfit odrasli) v tem delu Slovenije.

 

Brezplačnih meritev, ki predstavljajo nadgradnjo spremljanja telesnega in gibalnega razvoja v slovenskem šolskem okolju (Športnovzgojni karton), se je udeležilo okoli 30 oseb. Te so lahko takoj po opravljenih meritvah svoj rezultat preko mobilnega telefona vnesle v aplikacijo in dobile podatke, kakšna je njihovo telesna pripravljenost glede na populacijo.

Z dogodkom je športna zveza postavila temelje za nadaljnje delo, saj so se poleg učiteljev in študentov v projekt vključila tudi različna društva, podjetja, Zavoda za šport Brežice in Zdravstveni dom Brežice.

Športna zveza Brežice želi sicer povezati vse stroke in organizacije na področju rekreacije odraslih, ki je pomembna za zdrav življenjski stil. Vzpostaviti želi mrežo rekreativnih vadb v občini Brežice pod skupnim imenom Brekreacija.

A. M.