V Brežicah med poletjem obnovili številne cestne odseke

V občini Brežice so poletne počitnice, ko je na cestah manj prometa, izkoristili za obnovo številnih cestnih odsekov.

 

Med drugim so prenovili odseke cest Dolenja vas–Zdole, Mali vrh–Blatno, Zgornja Pohanca-Zgornje Šapole in Nova vas–Rajec.

Dela na cesti Dolenja vas–Zdole so potekala v juniju in juliju. Zamenjali so spodnji ustroj ceste v dolžini 600 metrov, asfaltirali vozišče, uredili odvodnjavanje in bankine. Naložba je stala 97.000 evrov.

Modernizacijo 410 metrov dolgega odseka ceste Mali vrh-Blatno je potekala junija. Zamenjali so spodnji ustroj, asfaltirali vozišče, uredili odvodnjavanje in bankine, za kar so odšteli 70.000 evrov.

Na cesti Zgornja Pohanca-Zgornje Šapole so obnovili odsek, dolg dobrega pol kilometra. Gre za cesto, ki je skozi celo leto v senci, saj poteka čez gozdnato območje, in je zato še toliko bolj izpostavljena. Tudi tu so zamenjali spodnji ustroj, asfaltirali vozišče, uredili odvodnjavanje in bankine, vse v vrednosti 96.000 evrov.

Tudi na cesti Nova vas–Rajec so prenovili odsek, dolg 500 metrov. Vrednost del je znašala 88.000 evrov.

M. P.