V Brežicah letos zaključujejo z obnovo dveh mostov

Železni most čez Krko v Brežicah

V Občini Brežice bodo letos zaključili obnove dveh mostov, kar bosta tudi največji občinski naložbi v letošnjem letu – železnega čez reko Krko v Brežicah, ki je del dvojnega mostu, in lesenega čez reko Krko v Cerkljah ob Krki. Oba mostova sta zaščitena kot kulturni oz. tehnični spomenika in sta pomembna tako z vidika prometnih povezav kot krajevnih simbolov.

Vrednost obnove obeh mostov znaša 3,1 milijona evrov – od tega bo 660.000 evrov stala obnova lesenega, 2,4 milijona evrov pa obnova železnega mostu.

Celovita obnova dvojnega železnega mostu bo zaključena v poletnih mesecih. Železni most čez Savo je bil obnovljen v letu 2020, most čez Krko pa bo skupaj z betonskim delom, ki povezuje oba dela mostu, obnovljen letos. Spodnji del železnega mostu je namreč prizadela močna korozija, zaradi česar sta bili ogroženi trdnost in nosilnost.

Pri obnovi mostu trenutno začenjajo z zamenjavo vozlišč, sledili bodo odstranitev betonske plošče, namestitev nove betonske plošče, asfaltiranje vozišča, hidroizolacija mostu, peskanje, protikorozijska zaščita in barvanje železne konstrukcije.

Leseni most Cerklje na Krki.

Leseni most čez Krko v Cerkljah ob Krki pa bo predvidoma obnovljen do 15. maja. Trenutno poteka zaključevanje podlage za mostni povozni parket ter postavljanje ograje na mostu, sledila bosta polaganje povoznega parketa in povrnitev gradbišča ter okolice mostu v prvotno stanje. Hkrati izvajajo še nameščanje jeklene podkonstrukcije mostu.

Občina Brežice se je za obnovo mostu odločila zaradi njegove dotrajanosti. Obnova obsega zamenjavo celotne lesene konstrukcije. Leseni vzdolžniki, ki povezujejo pilote, pa so bili zamenjani z jeklenimi nosilci, kar bo omogočilo povečanje nosilnosti mostu na 15 ton – prej je bila zaradi stanja mostu postavljena omejitev na 3,5 t. To pomeni, da bodo most lahko uporabljala večja intervencijska gasilka vozila in tudi šolski avtobus, kar bo pomembno skrajšalo poti.

Betonska povezava železnih delov mostu
Pogled na notranjo nosilno konstrukcijo, ki dviga most
Poškodbe na železnih delih zaradi mostne korozije

A. M.