V Brežicah bodo vzpostavili javni sistem izposoje koles

Brežice (vir: kraji.eu)

Trendu, da večja mesta v želji po čistejšem zraku vzpostavljajo javne sisteme izposoje koles, se kot kaže pridružujejo tudi v Brežicah. Brežiška občina je namreč objavila javno naročilo za izbor izvajalca za vzpostavitev javnega sistema izposoje koles. Načrtujejo postavitev šestih nadkritih izposojevalnih postaj s skupno 32 kolesi.

Po določilih razpisa bo moral izbrani izvajalec do 30. oktobra letos vzpostaviti in usposobiti za delovanje najmanj tri postaje za samopostrežno izposojo, ostalo pa bo moral zaključiti do konca maja 2020. Po vzpostavitvi sistema bo moral za njega tudi skrbeti ter zagotoviti primerno garancijo – pet let za sam avtomatiziran sistem, po tri leta pa za posamezna kolesa in postaje.

Postavitev postaj je predvidena na železniški in avtobusni postaji, tržnici, pri mladinskem centru, gimnaziji in v Trnju. Dve postaji naj bi imeli po šest koles, preostale pa po pet.

Ponudbo lahko oddajo pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, ali več njih skupaj. Vsebovati mora vse stroške, prav tako popis del, ki bodo izvedena. Rok za oddajo je 12. september do 12. ure. Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo pet minut po zaključku roka za oddajo ponudb. Merilo za izbor bo najnižja cena.

M. A.