V Brežicah asfaltirajo rondo pri Sparu in cesto ob kolesarski stezi Brežice-Dobova

Septembrsko vreme še vedno omogoča asfaltiranje cest, kar so izkoristili v občini Brežice. V tem tednu tako potekata asfaltiranje rondoja pri Sparu, ki je del projekta urejanje Černelčeve ceste, in asfaltiranje državne ceste ob kolesarski povezavi Brežice-Dobova v Trnju.

 

Z urejanjem Černelčeve ceste je občina začela v juniju. Obnovljen bo del v dolžini 400 metrov, in sicer od prehoda za pešce pri Zdravstvenem domu Brežice do križišča na Pleteršnikovi ulici, kjer se zavije proti trgovini Hofer.

V okviru projekta bo po novem križišče Pleteršnikove ulice in Ulice Alenke Gerlovič preoblikovano tako, da bo iz smeri trgovine Spar proti Hoferju vpeljan pas za leve zavijalce. Na celotnem območju bodo uredili tudi površine za pešce in kolesarje ter javno razsvetljavo.

Vrednost naložbe, ki vključuje tudi novo krožišče, je 600.000 evrov. Rok za dokončanje projekta je do konca tega leta.

Asfaltiranje državne ceste ob kolesarski povezavi Brežice-Dobova v Trnju pa poteka v okviru projekta gradnje kolesarske povezave Brežice-Dobova, za katero je občina pridobila tudi evropska sredstva.

A. M.