Tomaž Lisec: “V Sevnici je opazen razvoj, a so marsikje drugje še bolj uspešni”

Poslanec Tomaž Lisec

Poslanec Tomaž Lisec je bil na junijskih volitvah že tretjič izvoljen v parlament. Med 21 listami v volilnem okraju Sevnica je skoraj vsak tretji volivec obkrožil prav njegovo ime. Kandidiral je na listi SDS, po volitvah pa povedal, da se še ni zgodilo, da bi SDS zmagala v volilni enoti. To kaže, da so ljudje pozitivno prepoznali njegovo dosedanje aktivno delo.

Prav zato smo se tokrat spet obrnili nanj. Vlada je namreč sestavljena, v njej ni zmagovite stranke, zato smo ga vprašali za mnenje o tem. Še več pozornosti pa smo namenili občini Sevnica in lokalnim volitvam, ki bodo 18. novembra 2018.

Vlada je sestavljena, v njej ni zmagovite stranke SDS, pač pa so to sestavile ostale stranke, prve tri so 3. junija 2018 skupno prejele celo manj glasov od SDS. Kako ocenjujete to, kar se dogaja pri tem na državni ravni?

V Sloveniji imamo zelo zakompliciran volilni sistem, ki ustreza določenim strukturam v ozadju določenih strank. Na referendumu je bila v preteklosti izglasovana sprememba, a so leve stranke v DZ RS to odločitev ljudi povozile. In zato ljudje težko razumejo, da so pri volitvah pomembni pojmi, kot volilni prag, volilni okraj, volilna enota, različni količniki … In celotna zmeda glede volilne zakonodaje je najbolj v ospredje stopila ravno na volitvah letos. Ko relativni zmagovalec (torej izražena volja ljudi) kljub zmagi v več kot 3/4 volilni okrajih ne more sestaviti vlade. Ker se je na drugi strani zaradi volilnega sistema zbrala ravno dovolj velika večina šestih strank, ki imajo dovolj glasov za sestavo vlade. In tako imamo v koaliciji ljudi s 300, 400 glasovi volivcev, na drugi strani pa v opoziciji ljudi, ki so prejeli od 3000 do 6000 glasov.

Ljudje, ki so jim ljudje na volitvah odrekli podporo, so “za nagrado” zdaj celo ministri in državni sekretarji.

In tako sestavljena vlada šestih strank bo imela ogromno problemov pri komolčenju zaradi lastnih interesov, ki bodo le redko dosegli skupni konsenz – ki bo največkrat dosežen le zato, da se ostane na oblasti. Ceno takšne koalicije pa bomo plačali vsi državljani. Če pa vemo, kakšna ideologija združuje to koalicijo, me je strah za prihodnost Slovenije.

Pred nami so lokalne volitve, ki bodo 18. novembra 2018. Nekatere ankete kažejo, da bodo volivci in volivke volili podobno kot junija, kar pomeni, da bi SDS imela največje število občinskih svetnikov. Če primerjamo Sevnico, od koder izhajate, kaj bi to pomenilo za občinski svet in posledično občino v primerjavi s tem, kar imamo zdaj?

Lokalne volitve so malo specifične. Saj volivci tako za župana kot tudi svetnike volijo ljudi, ki jih poznajo. Ki jim zaupajo. Zato so tu v prednosti obstoječi župani, ki znajo občane prepričati, da oni ustvarjajo, gradijo … A to delajo z denarjem in sredstvi vseh občanov. Ki ga tu in tam oplemenitijo z državnimi in EU-sredstvi.

V Sevnici je SDS edina stranka, ki deluje skozi celotni mandat. Od svetnikov, sej Izvršilnega odbora, podmladka SDM, družabnih aktivnosti. In to se pozna na uspehu na dosedanjih volitvah. Zmagovalci nismo le zato, ker se večina ljudi odloči za stranko župana, ker imajo ljudje tako občutek, “da so na oblasti”. Sam pogrešam več aktivnosti občinskega sveta. Ljudje imajo občutek, da vse naredi le župan in občinska uprava.

Če bi imela SDS v Sevnici možnost soustvarjati politiko, bi bil razvoj na mnogih področjih hitrejši, predvsem pa bolj učinkovit. Tu mislim predvsem na boljše pridobivanje državnih in EU sredstev ter področje infrastrukture, okolja, in prostora. Kjer je občina prepočasna in prepasivna.

Nekatere ankete kažejo, da bo pri županskih kandidatih drugače, da bo veliko stvari odvisnih od imena posameznika. Kako to lahko prenesemo na občino Sevnica, kaj pričakujete, da se bo tu zgodilo? Doslej je kandidaturo napovedal le zdajšnji župan, za katerega je v delu javnosti veljalo, da ne bo kandidiral, pa si je očitno premislil.

Obstoječi župani so v veliki prednosti. Imajo sredstva za splošno proračunsko rezervo in proračunsko rezervacijo, ki jih lahko razdelijo. Imajo sredstva za oglaševanja in sredstva, ki jih lahko razdelijo med različne organizacije. Če tem več kot pol milijona evrov sredstev dodamo še vsakodnevno pojavljanju na terenu in v medijih, jih je skoraj nemogoče premagati. Razen ob kakšni res hudi nepravilnosti (ki pa jih znajo župani omiliti ali izbrisati).

Zato se dogaja, da se sposobni ljudje ne odločajo za kandidaturo za župana. Zato se bo marsikje zgodilo, da bodo kandidati le obstoječi kandidati.

Tu pa tam se jim bo v volilnem boju prej pridružil kak ekscentričen posameznik kot pa kak resen protikandidat. Bojim se, da bo tako tudi v Sevnici. V SDS Sevnica nismo obremenjeni s strankarskimi predznaki kandidatov. Zanima nas njihova vizija. In če so jo pripravljeni soustvarjati z nami.

Kako sicer ocenjujete razvoj občine Sevnica v preteklih letih, je bilo res narejeno vse, kar je bilo obljubljeno s strani župana?

Če pogledate volilne letake sedanjega župana in stranke SLS iz 2010 in 2014 lahko opazite, da je narejenih cca 2/3 zadev. Kar ni malo, ni pa veliko. Je opazen razvoj, a so marsikje drugje še bolj uspešni. V SDS Sevnica predvsem menimo, da bi morali biti bolj uspešni pri pridobivanju državnih in EU-sredstev, da zaostajamo na področju gospodarske in prometne infrastrukture ter da se mladi izseljujejo. V SDS Sevnica smo pripravljeni pomagati pri reševanju problemov in težav. Na bodočem županu pa je, da okoli sebe ustvari močno politično ekipo ter učinkovito občinsko upravo, ki bodo te probleme in težave hitreje in bolj uspešno reševali.

Že medsebojno sodelovanje župana in poslanca na tedenski bazi lahko prinese dodatne priložnosti za občino.

A. L.