Tomaž Lisec: “Pomembni projekti za Sevnico čedalje bližje izvedbi”

Poslanec Tomaž Lisec

Zaradi vseh ukrepov sedanje vlade in koalicije v Državnem zboru RS bodo naslednja leta za vse prebivalce naše države lažja. Sprejetih je bilo mnogih pomembnih zakonov, ki ljudem olajšujejo življenje (Zakon o debirokratizaciji, Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon …).

Ljudem smo prek devetih protikoronskih paketov zakonov skušali omiliti posledice korone. Pripravljenih je še nekaj pomembnih zakonov (Zakon o dolgotrajni oskrbi, zakon o dohodnini).

A ljudje največ čutijo, če država pomaga reševati njihove probleme v njihovih krajih.

S posebnimi razpisi smo zagotovili sredstva na področju zdravstva, na področju gradnje domov za ostarelih, investicije na področju kulturne, predšolske, šolske in športne infrastrukture. Predvsem pa se gradi na prometni in okoljski infrastrukturi.

Zato sem vesel in ponosen, da se za razliko od prejšnjih vlad pomembni projekti za Sevnico ne oddaljujejo, ampak so čedalje bližje izvedbi.

Začela se je že gradnja izvennivojskega križanja z železniško progo pri Poslovni coni v Sevnici, začela se bodo dela na projektu hidravličnih izboljšav v Sevnici (2,6 milijona evrov iz državnih in EU sredstev).

Verjetno še v letu 2021 bo razpis za izvajalca za rekonstrukcijo ceste Šentjanž – Glino.

V letu 2022 pa se bo tudi na mojo pobudo začela gradnja nove šole Ane Gale v Sevnici (1,1 milijona evrov od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport).

V letu 2022 se bo končno začela izgradnja mostu Log.

Vesel sem, da so na moj predlog v NRP države za leti 2022 in 2023 uvrščen nov projekt Ureditev ceste skozi Radno – rondo Hofer.

S pomočjo ministra Vrtovca smo dobili nova projekta – Nadgradnja ŽP Sevnica v letih 2022 – 2024 ter Protihrupni ukrepi ob železniški progi v letih 2022 – 2025.

V letih 2022 – 2024 bosta urejena tudi projekta Cesta Loka – Račica in Podvinski potok na Bregu. V letu 2024 pa bi se morala po načrtu začeti izvajati projekta Obvoznica Blanca in Podvoz Boštanj.

Pripravljeni pa so tudi projekti za širitev ZD Sevnica – razširitev Satelitskega urgentnega centra, Center za duševno zdravje otrok in odraslih, dozidava Srednje šole Sevnica.

Torej je dela dovolj, ne samo do volitev, ampak je načrtov dovolj vsaj še za en mandat vlade, ki denar ne namenja bankirjem, ampak investicijam, ki so nujno potrebne in jih ljudje že čakajo, predvsem pa potrebujejo že vrsto let.

Tomaž Lisec, poslanec v Državnem zboru RS

Poročali smo že, da bo Občina Sevnica samo iz naslova višjih povprečnin, kot je to sprejela zdajšnja vlada, v treh letih prejela 1,775 milijona evrov več sredstev

(Prvotno objavljeno 23. novembra 2021)