Tomaž Lisec: Ali je nakup slabše zmogljivih prenosnikov v znesku več kot 6 milijonov € racionalen?

Ministrstvo za digitalno preobrazbo, ki ga vodi dr. Emilija Stojmenova Duh, je izvedlo nakup 13 tisoč slabše zmogljivih računalnikov za več kot 6 milijonov evrov davkoplačevalskega denarja.Nakup je sprožil vprašanja o smotrnosti in pravilnosti tudi ker sta se izjava ministrice in izjave službo za odnose z javnostmi glede namena nakupa razlikovali. Ministrstvo trdi, da so bili računalniki namenjeni za digitalno vključenost otrok na socialnem robu, medtem ko služba za odnose z javnostmi opravičuje nakup za izposojo računalnikov in opremljanje šol in vrtcev. Direktor Zavoda za šolstvo pa pravi, da z ministrico nikoli niso razpravljali o tej nabavi.

Poslanec Tomaž Lisec je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z nakupom računalnikov v skupni vrednosti več kot šest milijonov evrov.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani,

po poročanju portala Preiskovalno.si je Ministrstvo za digitalno preobrazbo, ki ga vodi dr. Emilija Stojmenova Duh, izvedlo postopek nakupa 13 tisoč slabše zmogljivih računalnikov in pri tem porabilo več kot šest milijonov davkoplačevalskega denarja, natančno 6.472.667,50 evrov z DDV. Posel nakupa računalnikov v vrednosti šest milijonov evrov je Ministrstvo za digitalno prihodnost razdelilo med štiri podjetja: Unistar, Lamcom, Acord-92 in Gambit Trade. Vsakemu izmed njih je bilo dodeljeno 1,6 milijona evrov za nakup 3250 prenosnikov.

Računalniški strokovnjaki pojasnjujejo, da gre za prenosnike s slabšo kakovostjo, ki za resnejšo delo sploh niso primerni.

Glede na navedeno se ob tem poslu postavlja vprašanja smotrnosti in pravilnosti omenjenega nakupa 13 tisoč računalnikov.

Po poročanju zgoraj navedenega portala je razviden razkorak med odgovorom Ministrstva za digitalno preobrazbo in njihovo službo za odnose z javnostmi. Medtem ko ministrica dr. Emilija Stojmenova Duh pojasnjuje, da se s pomočjo nakupa »izpolnjujejo zaveze iz zakona o digitalni vključenosti« in da naj bi bili ti namenjeni predvsem za otroke na socialnem robu, služba za odnose z javnostmi nakup opravičuje: »Nakup računalnikov je bil opravljen za namen delovanja mehanizma za brezplačno izposojo računalnikov MIRO, ki je bil uveden namesto digitalnih bonov v noveli Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ter opremljanje vrtcev in osnovnih šol, kjer sodelujemo z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje in Zavodom RS za šolstvo.«

Prav tako je iz poročanja omenjenega portala razvidno, da so na temo nakupa računalnikov pridobili tudi odziv direktorja Zavoda za šolstvo dr. Vinka Logaja, ki je povedal, da o novih računalnikih za šole in vrtce z ministrico nikoli niso govorili. »Jaz sem danes prvič slišal za to nabavo opreme,« je bil jasen in svojo trditev še podkrepil: »Z ministrico Emilijo Stojmenovo Duh se o tem sploh nikoli nismo pogovarjali!«

Naj poudarim tudi dejstvo, da so v Zakonu o digitalni vključenosti otroci, dijaki, študenti opredeljeni kot ciljna skupina, šele nato pa sledijo ostali (učitelji, visokošolski delavci, neaktivni odrasli, upokojenci, invalidi …). Prav tako pa je ključna višina dohodkov. Če bi bili torej računalniki namenjeni za izobraževanje, bi pristojno ministrstvo moralo biti o tem informirano.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo glede omenjenega javnega naročila za nakup prenosnih računalnikov v odzivu zatrjuje, da naj bi bili računalniki namenjeni trem različnim skupinam prebivalstva: ranljivi skupini prebivalstva, vrtcem in osnovnim šolam, pravnim osebam javnega prava, prizadetim v poplavah in plazovih, katerim je bila uničena ali poškodovana osnovna računalniška oprema, ki jo potrebujejo za delo oziroma izvajanje svoje dejavnosti.

Vlado Republike Slovenije zato sprašujem:

  1. Ali ocenjujete, da je nakup 13.000 prenosnikov, ki so po mnenju strokovnjakov slabše zmogljivi, v znesku več kot 6 milijonov evrov Ministrstva za digitalno preobrazbo pravilen, racionalen in smotrn?
  2. Glede na dejstvo, da so se osnovne šole z računalniki množično opremile v času epidemije covid-19, šolam pa je bilo razdeljenih dva milijona evrov za računalniško opremo, Vlado Republike Slovenije sprašujem, kam bo Ministrstvo za digitalno preobrazbo dejansko dalo 13.000 slabše zmogljivih prenosnikov?
  3. Kako Vlada Republike Slovenije pojasnjuje neusklajenost ministrice za digitalno preobrazbo dr. Emilije Stojmenove Duh, ki pojasnjuje, da so računalniki namenjeni opremljanju vrtcev in osnovnih šol ter direktorja Zavoda za šolstvo dr. Vinka Logaja, ki pojasnjuje, da o nakupu računalnikov z ministrico nikoli ni govoril?
  4. Glede na navedbe ministrstva: »da so z opremo podprli tudi prizadete v poplavah (123. člen Zakona o internetnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP)), vas sprašujem koliko prenosnikov je namenjenih prizadetim v poplavah? Koliko prenosnikov je bilo že razdeljenih prizadetim v poplavah? Kdo točno od prizadetih v poplavah je opravičen do prejema prenosnika?

Vir: SDS