Tako naj bi bila videti nova razgledna ploščad na Svetem Vidu

Načrtovani izgled razgledne ploščadi z opremo

Občina Brežice je bila uspešna s prijavo projekta Razgledna ploščad Sv. Vid na javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah. Projekt je bil ocenjen s kar 97 od 100 možnih točk, znesek sofinanciranja razgledne ploščadi po sklepu Ministrstva znaša 111.963,46 evrov.

Po besedah župana Občine Brežice Ivana Molana je bilo v okviru priprave strategije razvoja turizma pripravljenih več pobud za obnovo oz. vzpostavitev atraktivnih turističnih lokacij. Občina je tako že obnovila železni most pri Brežicah, leseni most v Cerkljah ob Krki in Vodovodni stolp s paviljonom. Sedaj občina tudi obnavlja leseni most na Borštu. Razgledna ploščad na Svetem Vidu je bila ena od prejetih pobud, ki jo je Občina takoj podprla.

»Gre za priljubljeno pohodniško točko,« je dodal župan. »Občina je pripravila potrebno dokumentacijo, ker pa gre za dokaj visoko vrednost investicije – dobrih 170.000 evrov (z DDV), smo iskali dodatne možnosti za sofinanciranje projekta. Izjemno me veseli, da je bil projekt prepoznan na ravni države in da bo prejel nepovratna sredstva za izvedbo.« Projekt je pridobil vse točke pri skladnosti s strateškimi usmeritvami na področju turizma, trajnostnem preoblikovanju (okoljska trajnost, že pridobljeni okoljski znaki, družbena trajnost), digitalizacija in lokacija projekta.

Osnovna konstrukcija ploščadi bo iz jeklenih profilov. Temeljenje bo urejeno preko dveh armiranobetonskih pasovnih temeljev. Jeklena bo tudi ograja, tlaki bodo iz lesenih podnic avtohtonega lesa, iz kostanja in lesene podkonstrukcije. Na ploščadi bo klop, daljnogled in 6 metrov visok drog za državno zastavo. Projekt razgledna ploščad bo predvidoma dokončan do konca leta 2023.

Namen projekta razgledne ploščadi je trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture in izboljšanje funkcionalnosti ter varnosti, dvig zavesti o pomembnosti naravne in kulturne dediščine ter njeno vključevanje v ponudbo aktivnega turizma. Tak je tudi koncept ploščadi – vklapljanje v okolico, trajnost izvedbe, varnost in funkcionalnost.

Na razpis ministrstva je prispelo 91 vlog, od tega jih bo 58 prejelo sredstva za sofinanciranje. Vrednost razpisa znaša 15,5 milijona evrov, 10 milijonov evrov predstavljajo evropska sredstva iz Sklada za okrevanje in odpornost, 5,5 milijona evrov pa so lastna sredstva Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Vir: Občina Brežice