Stekle prve konkretne aktivnosti za izgradnjo kolesarske poti od Krškega do Kostanjevice na Krki

Občini Krško in Kostanjevica na Krki želita do leta 2023 zgraditi kolesarsko povezavo med Krškim in Kostanjevico na Krki. Trenutno so v izdelavi projektne dokumentacije, ker pa bo treba na trasi kolesarske poti poseči tudi na zasebna zemljišča, bodo v teh dneh začeli s pridobivanjem služnosti.

Gradnja naj bi se po načrtih začela prihodnje leto, zaključili pa naj bi jo leta 2023.

Kolesarska povezava je načrtovana od občine Krško do občine Kostanjevica, točneje do naselja Prekopa, kjer so že zgrajene kolesarske poti na regionalni cesti. Skupna dolžina poti bo 19,955 kilometra.

V Krškem se bo kolesarska pot začela pred šolskim centrom na Cesti krških žrtev v Krškem, nadaljevala mimo pokopališča in se navezala na večnamensko pot ob obvoznici. Nato se bo priključila na večnamensko pot, ki poteka proti jugu do vasi Brege, nadaljuje proti Drnovem in po južnem delu naselja do novo oblikovane poslovne cone ob dostopni cesti do glavne ceste G1-5. Tam se bo navezala na že obstoječe proti za kolesarje do krožišča in v smeri Velike vasi pri Krškem. V naselju Velika vas se bo kolesarska povezava nadaljevala proti jugu čez nadvoz nad avtocesto skozi naselje Veliki Podlog do križanja z regionalno cesto skozi naselje Pristava do krožišča na Križaju, kjer se bo navezala na obstoječe kolesarske proti. V nadaljevanju je predvidena kolesarska povezava ob regionalni cesti Šentjernej – Križaj skozi Sajevce proti Kostanjevici, kjer se bo navezala na obstoječe kolesarske poti na obvoznici in nadaljevala ob regionalni cesti do naselja Prekopa, kjer so že zgrajene kolesarske povezave.

Celotna naložba je ocenjena na dobrih 5,5 milijona evrov, od tega 3,2 milijona evrov v občini Krško ter 2,3 v občini Kostanjevica na Krki. 4,6 milijona evrov naj bi pokrili z evropskimi sredstvi.

Načrtovana kolesarska trasa.

M. P.