Starši sevniških otrok ta mesec z višjimi položnicami za vrtce

Sevnica, vrtec Ciciban

Starši sevniških otrok so ta mesec prejeli za okoli štiri odstotke višje računa za vrtce. Slednje je posledica povišanja cene sevniških vrtcev na sevniškem občinskem svetu aprila letos. Do povišanja je sicer prišlo predvsem zaradi lanskega dogovora vlade s sindikati javnega sektorja o povišanju plač javnih uslužbencev.

Kot sta aprila na seji občinskega sveta Občine Sevnica povedala vodja občinskega oddelka za družbene dejavnosti Mojca Sešlar in predsednik o občinskega odbora za družbene dejavnosti Rado Kostrevc, so glavni razlog za povišanje cen plače zaposlenih, ki so se zaradi podpisa aneksa h kolektivni pogodbi za javni sektor z vlado povišale. Pri tem je bilo poleg višjih plač dogovorjeno tudi izplačilo jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe, povišan je bil regres za letni dopust in odpravnina ob upokojitvi.

Glede na seji sprejeti sklep se bo cena vrtca sta starše dvignila od 1,87 do 4,87 odstotka. Za starše, ki v povprečnem dohodkovnem razredu v občini Sevnica plačujejo 35 odstotkov cene programa, to konkretno pomeni sedem evrov višje plačilo. Cene so začele veljati s 1. majem in se torej poznajo na položnicah, ki so jih starši prejeli ta mesec.

Člani občinskega sveta so na že omenjeni seji povišanje potrdili, a so hkrati dali tudi vedeti, da z njim niso zadovoljni. Predlagali so, da država zniža ceno vrtca in občini dodeli višje subvencije doplačil ter s tem razbremeni starše. Na račun povišanja cen programov bi se morala dvigniti tudi kakovost hrane, in sicer s tem, da bi država omehčala zdajšnje zakonske omejitve po zakonu o javnem naročanju ter bi lahko lokalni ponudniki ponudili višjo kakovost hrane, je bilo slišati.

Župan Srečko Ocvirk pa je ob tem pojasnil, da občina trenutno v povprečju doplačuje 70 odstotkov programa vrtca ter da se je v desetih letih vključenost otrok v vrtce povišala iz 55 % na 85 %. Glede zvišanja kakovosti prehrane občina po njegovih besedah v okviru priprave javnih razpisov za izbiro ponudnikov lokalno pridelane hrane že sodeluje, kolikor zakonske določbe javnega naročanja to dopuščajo.

M. P.