Srečanje županov občin ob srednjemu delu trase tretje razvojne osi

Gradnja tretje razvojne osi je izjemno pomemben nacionalni projekt. Na srednjem delu predvidene cestne povezave je projekt še v fazi načrtovanja oziroma izbire trase med avtocestnima odsekoma A1 Maribor–Ljubljana in A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu.

Župani Mestne občine Celje ter Občin Laško, Radeče, Sevnica, Mokronog-Trebelno, Mirna in Trebnje so se danes, 20. februarja 2024, sestali v Laškem, z namenom analize do sedaj izvedenih aktivnosti. Ob tem so podpisali tudi Sporazum o skupnem in usklajenem zastopanju interesov za dokončanje srednjega dela trase tretje razvojne osi.

Ob tem je župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk poudaril:

»Realizacija projekta bo na osrednjem delu trase imela zelo pozitiven učinek na celosten razvoj. Pričakovati je pospešeno gospodarsko rast, s tem pa ugodne pogoje za priseljevanje prebivalstva. Na območjih občin, ki se nahajajo ob predvideni trasi na srednjem delu tretje razvojne osi, je obstoječa državna cestno-prometna infrastruktura izrazito podhranjena, zato so pričakovanja še toliko večja. Župani ob tem prepoznavamo pomembnost ustreznega načrtovanja trase na srednjem delu, tudi v kontekstu gospodarskega in družbenega razvoja naših lokalnih skupnosti.«

Občina Sevnica si prizadeva za nadaljevanje umeščanja srednjega dela tretje razvojne osi v prostor, in sicer po kombinirani varianti V1 in V2, ki Sevnico preko Radeč in Zidanega Mosta povezuje s Celjem, v nasprotni smeri pa po Mirnski dolini z avtocestnim priključkom v Trebnjem. Ta trasa še najbolj izpolnjuje kriterije cestno-prometne povezave kot razvojne sile, ki bo imela močan gospodarski in družben vpliv na lokalni prostor. Ta predlagana trasa hkrati sledi obstoječim prometnim koridorjem, s čimer vsak novo zgrajen odsek pomeni bistveno pridobitev v posodobitvi cestno-prometne infrastrukture za sevniško občino.

Vir: Občinska uprava Občine Sevnica