Sofinanciranje kastracije in sterilizacije lastniških mačk tudi v MO Krško

Slika je simbolična (FOTO: Pexels)

Mestna občina Krško je v teh dneh objavila javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk za letošnje leto. Na voljo je skupno osem tisoč evrov, sofinanciranje na posamezno mačko pa znaša 30 evrov bruto cene storitve.

Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki mačk s stalnim ali z začasnim prebivališčem na območju mestne občine Krško, ki imajo v lasti do deset odraslih živali na stanovanje oziroma hišno številko, in sicer za sterilizacijo ali kastracijo živali, opravljeno v obdobju od 1. januarja 2024 dalje do porabe sredstev. K vlogi za sofinanciranje morajo prosilci priložiti račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku.

Vlogo za dodelitev sredstev s prilogami lastniki izpolnijo v elektronski obliki, ki je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Krško in oddajo v elektronski obliki s kvalificiranim digitalnim podpisom. Če vlagatelj nima kvalificiranega elektronskega potrdila, vlogo izpolni, natisne, podpiše fizično in pošlje po klasični poti na naslov Mestna občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.

Vir: MO Krško