Sevniški vrtci začeli z vpisom otrok

Občina Sevnica je skupaj z Vrtcem Ciciban Sevnica in enotami vrtcev Krmelj, Šentjanž in Blanca objavila razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtcev za šolsko leto 2021/2022.

 

Vrtci bodo izvajali dnevne programe od 6 do 9 ur, in sicer za otroke prvega in drugega starostnega obdobja. V primeru zadostnega števila prijav bodo vrtci izvajali tudi poldnevni program v dopoldanskem času od 4 do 6 ur. Namenjen bo otrokom od prvega leta starosti oz. najmanj 11 mesecev do vstopa v šolo. Program bo izveden v primeru zadostnega števila prijav.

Enotni obrazec za vpis lahko starši dobijo v vrtcu, osnovni šoli ali na spletni strani vrtca, šole ali občine. Rok za oddajo je 15. marec.

A. M.