Sevnici evropska sredstva za odvajanje in čiščenje odpadnih voda

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki jo vodi minister Zvone Černač, so odobrili evropska sredstva za projekt Odvajanje in čiščenje občina Sevnica – DRR.

Za 967 tisoč evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Sevnica v okviru Dogovora za razvoj razvojne regije Posavje, bo Kohezijski sklad prispeval nekaj manj kot 466 tisoč evrov.

Občina Sevnica bo v okviru projekta poskrbela za izgradnjo sedmih gravitacijskih kanalov in dveh tlačnih kanalov v skupni dolžini 1,58 kilometra ter dveh črpališč.

Z izvedbo projekta bo dodatnih 144 prebivalcev deležnih boljšega čiščenja odpadne vode.

Občina bo z naložbo in ostalimi ukrepi dosegla, da bo 98,16 odstotka aglomeracije Sevnica priključenih na ustrezno odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

M. P.