Selitev v prostore novega vrtca Artiče predvidena februarja

Vrtec v Artičah

Dobrih 18 mesecev po podpisu pogodbe za izgradnjo novega nizkoenergijskega vrtca pri Osnovni šoli Artiče je v prostorih vrtca nameščena že skoraj vsa oprema. Prostorne igralnice z lesenimi podesti, kjer bo dodaten prostor za igro in pridobivanje spretnosti, bodo kmalu nared za malčke in otroke, ki bodo v novem vrtcu imeli še več prostora za ustvarjanje in igro.

Kot je ob ogledu opremljenih prostorov dejal župan Občine Brežice Ivan Molan, je vesel, ker so bila dela izvedena kakovostno in v pogodbenem roku.

Trenutno poteka urejanje dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja v mesecu februarju, nato sledi selitev v nove prostore.

Izgradnja vrtca pri OŠ Artiče je sicer 1. faza projekta gradnje nove šole Artiče. Objekt novega 5-oddelčnega vrtca je samostojni prizidek, ki je umeščen južno od obstoječega šolskega kompleksa. Da je novi vrtec samostojni prizidek, gre zahvala tudi Župniji Artiče, ki je občini prodala del potrebnih zemljišč za novo stavbo.

Vrtec je s šolo povezan s povezovalnim hodnikom, ta je prilagojen uporabi funkcionalno oviranim osebam. Ima igralnice za dva oddelka za otroke 1. starostnega obdobja (1-3 leta) in za tri oddelke za otroke 2. starostnega obdobja (3-6 let). V vrtcu so tudi večji skupen prostor, zbornica za zaposlene in prostori za pisarne oz. svetovalno službo.

Objekt novega vrtca je tlorisno razgiban objekt z igralnicami v pritličju, vsaka igralnica je velika minimalno 50 m2 in ima tudi zunanjo teraso v velikosti 24 m2, kar je izjemno pomembno za višjo kakovost bivanja otrok v vrtcu. Skupaj neto tlorisna površina novega vrtca zavzema 1.194 kvadratnih metrov.

Pogodbena vrednost gradnje vrtca znaša 2,3 milijone evrov, stroški nakupa nove opreme za vrtec pa 347.000 evrov.

A. M.