SDS: Vlada naj nemudoma začne pomagati slovenskemu kmetu!

Foto: Bojan Puhek

Poslanska skupina SDS na predsednika vlade dr. Roberta Goloba naslavlja poziv, naj Vlada RS nemudoma aktivno pristopi k pomoči slovenskemu kmetu. Ta je v zadnjem času utrpel veliko škode, predstavniki vlade pa se po njihovem mnenju ukvarjajo zgolj s PR podvigi. 

“Ob obsežni škodi in težko popravljivih posledicah, ki spremljajo trenutno vremensko dogajanje v praktično vseh slovenskih regijah, je prizadeta tudi večina domačega kmetijstva, saj so neurja uničila večji del pridelka v vinogradih, sadovnjakih, vrtovih in ostalih kmetijskih površinah ter poškodovala orodje, vozila ter stanovanjska in gospodarska poslopja,” v izjavi za javnost zapiše SDS.

V stranki dodatno pojasnjujejo, da je zaradi vremenskega dogajanja prišlo do obsežne škode in težko popravljivih posledic. Neurja so uničila večji del pridelka v vinogradih, sadovnjakih, vrtovih in ostalih kmetijskih površinah. Poškodovala pa so tudi orodja, vozila, stanovanjska in gospodarska poslopja. Škoda, ki jo je povzročilo vreme pa je le del težav slovenskega kmeta. Ta se sooča tudi s neprimernimi ukrepi vladajoče koalicije: “Naj spomnimo le na dodatno obdavčitev plačil za kmetije na območjih z naravnimi ali drugimi omejitvami ter na omejevanje kmetijske dejavnosti na območjih Nature 2000. Takšni in podobni ukrepi obremenjujejo in ogrožajo slovenskega kmeta in vodijo v opuščanje kmetij. Za slovenskega kmeta, ki se že brez pretečih naravnih groženj vsakodnevno spopada z neugodno gospodarsko klimo in neprizanesljivo kmetijsko politiko, so uničujoči vremenski pojavi dodatna grožnja za njegov obstoj in posledično onemogočajo samooskrbo državljanov Republike Slovenije.”

V izjavi za javnost zapišejo, da je v tem trenutku potrebna hitra oz. intervencijska pomoč, pa tudi sistemske prilagoditve na naravne nesreče. Slovenska demokratska stranka je v luči trenutnega vremenskega dogajanja pripravila serijo ukrepov za pomoč slovenskemu kmetu, ki bi jih morala sprejeti vlada. Spodaj jih navajamo v celoti.

  • Vlada RS naj v najkrajem možnem času pripravi interventni zakon o nujni pomoči prizadetim po vzoru PKP in ga vloži v obravnavo po nujnem postopku, ne glede na parlamentarne počitnice;
  • Vlada RS mora narediti vse, da bi kmetje čim hitreje lahko prišli do pomoči, saj so redni postopki zelo dolgotrajni; zagotovi naj, da bo državna pomoč kmetom izplačana najkasneje do konca letošnjega leta;
  • Vlada RS naj sprosti davčne omejtve oz. sprejme posebne davčne olajšave za kmetijsko dejavnost v RS;
  • Vlada RS naj primarno zaščiti slovenskega kmeta in sprejme ustrezne ukrepe ob že tako nizkih odkupnih cenah ukrajinskih žit, ki ob uničenem pridelku dodatno ogrožajo konkurenčnost in eksistenco slovenskega kmeta;
  • pripravijo naj se ugodna posojila ribniškega sklada;
  • uvede naj se državna pomoč kmetijskemu sektorju v višini vsaj 50 mio €;
  • pripravi naj se akcijski načrt za pospeševanje investicij za kmetistvo v sklopu prilagajanja na podnebne spremembe (mreže proti toči, namakalni sistemi in oroševanje, postavitev rastlinjakov);
  • prednostno naj se pričnejo izvajati namenski razpisi iz SKP za področje kmetijstva in čebelarstva.
“Kmetijstvo je panoga, ki je po pomembnosti daleč najpomembnejša za preživetje ljudi. V času epidemije koronavirusa kot tudi vojne v Ukrajini smo bili primorani sprejeti dejstvo, da hrana ni proizvod, ki je vedno dosegljiv. Vsak kmet v Sloveniji, ki prideluje hrano, ne prideluje samo komercialnega izdelka, ampak prideluje nekaj, kar je ključnega pomena za naš obstoj. Zato je ustrezno hitro in učinkovito ukrepanje države ob ogroženi domači kmetijski proizvodnji v dobrobit slehernega državljana,” zapišejo v SDS.
Vir: Nova24TV