Romi, katerih otroci ne hodijo v šolo, bi lahko ostali brez socialne pomoči

V teh dneh je prve osnutke rešitev romske problematike predstavila Delovna skupina za obravnavo romske problematike, ki jo je julija ustanovila vlada Janeza Janše z namenom presekati gordijski vozel nereševanja romskega vprašanja.

Predlog možnih rešitev je objavil vodja skupine, državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve dr. Anton Olaj, znan tudi kot nekdanji direktor Policijske uprave Novo mesto. Kot je zapisal, so se člani skupine prvič sestali 26. avgusta in opredelili štiri sklope težav: zaposlovanje Romov in socialni transferji; izobraževanje Romov; odsotnost učinkovitosti kaznovalne politike ter urejanje prostora, varstvo okolja in financiranje občin. Za vse štiri sklope romske problematike so določili še posebne strokovne skupine, ki so že oblikovale predloge možnih rešitev.

Slednje med drugim predvidevajo obvezno dvoletno obiskovanje vrtca romskih otrok, saj je razumevanje slovenščine skupaj z minimumom socialnih veščin ključno. Predvidevajo tudi obveznost rednega obiskovanja osnovne šole romskih otrok, pri čemer bi Romi, ki svojih otrok ne pošljejo v šolo, lahko izgubili socialne transferje. Kot rečeno, gre za zdaj še za predloge.

A. M.